Domů : Procházet : C Podmínky

C Tech Lib

Období Tech Factor
Kabelový modem■■ □ ověřováno jeden po druhém
Cache■■■■■■■■ □ →
CAD■■■■ □ →••• aser drahý
CGI■■■■■■■■ □ →
sušenka■■■■ □ →••• aser drahý
procesor■■■ □ draho ověřeno
C / C ++■■■■■■■ □ ověřeno
CISC■■■■■■■■■■ □
chipset■■■■■■■■■■ □
CRM■■■■■■ □ →••
Kyberprostor■■■ □ draho ověřeno
CMOS■■■■■■■■■■■
Kodek■■■■■■ □ →••
Konfigurace■■■ □ draho ověřeno
Počítač■ □ □ □ □ □□□□ XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX □ □ XNUMX XNUMX XNUMX□
Kurzor■■ □ ověřováno jeden po druhém
zákazník■■■■■ □ ouvernonoScript
Compact Flash■■■■ □ →••• aser drahý
Křížová plošina■■■■■■ □ →••
Karta řadiče■■■■■■■ □ ověřeno
klon■■■■■ □ ouvernonoScript
Čistý pokoj■■■■■■■■■■ □
CD-R■■■ □ draho ověřeno
CD-RW■■■ □ draho ověřeno
CD■ □ □ □ □ □□□□ XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX □ □ XNUMX XNUMX XNUMX□
CD-ROM■■ □ ověřováno jeden po druhém
Zkopírujte■■ □ ověřováno jeden po druhém
Rychlost hodin■■■■■■■ □ ověřeno
Fotoaparát RAW■■■■■■ □ →••
CPA■■■■■■■■ □ →
CPC■■■■■■■■ □ →
CPL■■■■■■■■ □ →
CPM■■■■■■■■ □ →
MP■■■■■■■■ □ →
Znak■■ □ ověřováno jeden po druhém
CRT■■■■■ □ ouvernonoScript
CMYK■■■■■ □ ouvernonoScript
Shluk■■■■■■ □ →••
Cron■■■■■■■■■■ □
CSS■■■■■ □ ouvernonoScript
Počítačová etika■■■■■ □ ouvernonoScript
Klipart■■ □ ověřováno jeden po druhém
Schránka■■■ □ draho ověřeno
CTP■■■■■■■■■■■
CDMA■■■■■■■■■■ □
Osvědčení■■■■■■■ □ ověřeno
CCD■■■■■■■ □ ověřeno
Počítačová kriminalita■■■■ □ →••• aser drahý
Složka■■■■■■■ □ ověřeno
Cc■■■■ □ →••• aser drahý
CPS■■■■■ □ ouvernonoScript
Plodina■■■ □ draho ověřeno
Caps Lock■■■ □ draho ověřeno
řídicí panel■■■■ □ →••• aser drahý
Komerční software■■■■ □ →••• aser drahý
Sestavit■■■■■■■■ □ →
překladač■■■■■■■ □ ověřeno
Příkazový řádek■■■■■■■ □ ověřeno
Čip■■■■ □ →••• aser drahý
Čtečka paměťových karet■■■■■ □ ouvernonoScript
Kontextové menu■■■■■■ □ →••
Cross-Browser■■■■■■ □ →••
Snížit■■■ □ draho ověřeno
Kontrolní součet■■■■■■■■ □ →
Cloud Computing■■■■■■■ □ ověřeno
captcha■■■■■■ □ →••
CLOB■■■■■■■■■■ □
copyright■■■ □ draho ověřeno
Kyberšikana■■■■■ □ ouvernonoScript
Buňka■■■■ □ →••• aser drahý
Cybersquatter■■■■■■■ □ ověřeno
Hodinový cyklus■■■■■■■■■■ □
Kódování znaků■■■■■■■■■■ □
CDFS■■■■■■■■ □ →
Komprese■■■■■ □ ouvernonoScript
Třída■■■■■■■■ □ →
Sloupec■■ □ ověřováno jeden po druhém
Čistá instalace■■■■■ □ ouvernonoScript
konzola■■■■■■■■ □ →
konstantní■■■■ □ →••• aser drahý
mrak■■ □ ověřováno jeden po druhém
Porušení autorských práv■■■■■ □ ouvernonoScript
CIFS■■■■■■■■ □ →
Studené zavádění■■■■ □ →••• aser drahý
Camelcase■■■■■■■ □ ověřeno
CMS■■■■■■■ □ ověřeno
CDN■■■■■■■ □ ověřeno
Koaxiál■■■■■ □ ouvernonoScript
C#■■■■■■ □ →••
Pád■■ □ ověřováno jeden po druhém
Computer Science■■■■ □ →••• aser drahý
Rozhraní příkazového řádku■■■■■■■ □ ověřeno
Chromebook■■■■■ □ ouvernonoScript
Kryptografie■■■■■■■■ □ →
CUDA■■■■■■■■ □ →
Obvod■■■■■■ □ →••
Model klient-server■■■■■■ □ →••
Odkaz na buňku■■■■ □ →••• aser drahý
Kontejner■■■■■■■■ □ →
Správa kabelů■■■ □ draho ověřeno
PLECHOVKA■■■■■■■ □ ověřeno
Srážka■■■■■■■ □ ověřeno