Domů : Technické termíny : Definice autorských práv

copyright

Autorské právo je zákonným prostředkem ochrany autorského díla. Je to typ duševního vlastnictví která poskytuje autorovi výhradní publikační, distribuční a uživatelská práva. To znamená, že jakýkoli obsah, který autor vytvořil, nemůže bez souhlasu autora použít ani publikovat nikdo jiný. Délka ochrany autorských práv se může v jednotlivých zemích lišit, ale obvykle trvá po celý život autora plus 50 až 100 let.

Mnoho různých typů obsahu může být chráněno autorskými právy. Mezi příklady patří knihy, básně, hry, písničky, filmy a umělecká díla. V moderní době byla ochrana autorských práv rozšířena na Webové stránky a další online obsah. Proto je veškerý původní obsah publikovaný na webu chráněn autorským zákonem. To je důležité v digitální věk, ve kterém žijeme, protože velké množství obsahu může být snadno Zkopírován a vložené.

Jak tedy získáte ochranu autorských práv? Naštěstí ve většině zemí je ochrana autorských práv automatická. To znamená, že kdykoli publikujete originální obsah, je automaticky chráněn autorským zákonem. Například pokud zveřejníte a blog na internetu je váš obsah automaticky chráněn autorskými právy. Ve většině případů je tento typ ochrany autorských práv nezbytný. Pokud však chcete, aby ostatní věděli, že je váš obsah chráněn autorskými právy, můžete vedle svého jména umístit logo autorských práv (©) na jakékoli webové stránky které obsahují váš původní obsah. Můžete také zahrnout roky, kdy jste obsah vlastnili. Níže je uveden příklad řádku s autorskými právy:

Copyright © 2007-2009 [vaše jméno].

V situacích, kdy je zásadní chránit autorská práva, poskytuje mnoho zemí registraci autorských práv, která autorům umožňuje registrovat obsah chráněný autorskými právy u centrální agentury. Díky tomu je snazší prokázat vlastnictví obsahu, pokud bude někdy zpochybněn.

Autorské právo poskytuje užitečný prostředek k ochraně původního obsahu. Slouží k tomu, aby se lidem dostalo uznání za práci, kterou dělají, což je něco, co všichni můžeme ocenit. Pokud tedy někdy uvažujete o kopírování obsahu někoho jiného, ​​přemýšlejte o tom, jaké by to bylo, kdybyste někdo zkopíroval vaše původní dílo a publikoval je jako své vlastní. Pokud byste někdy chtěli použít obsah jiné osoby, nejprve požádejte autora o svolení. A vždy dávejte úvěr tam, kde je splatný.

TechLib - počítačový slovník Tech Lib

Tato stránka obsahuje technickou definici autorských práv. Vysvětluje ve výpočetní terminologii, co znamená Copyright, a je jedním z mnoha technických termínů ve slovníku TechLib.

Všechny definice na webu TechLib jsou napsány tak, aby byly technicky přesné, ale také snadno srozumitelné. Pokud shledáte tuto definici autorských práv užitečnou, můžete ji odkázat pomocí výše uvedených citačních odkazů.