Domů : Technické termíny : Definice uživatelského rozhraní

Uživatelské rozhraní

Uživatelské rozhraní, nazývané také „uživatelské rozhraní“ nebo jednoduše „rozhraní“, je prostředek, kterým osoba ovládá software aplikace nebo hardwarové zařízení. Dobré uživatelské rozhraní poskytuje „uživatelsky přívětivý“ zážitek, který uživateli umožňuje přirozenou a intuitivní interakci se softwarem nebo hardwarem.

Téměř všechny softwarové programy mají grafické uživatelské rozhraní nebo GUI. To znamená, že program obsahuje grafické ovládací prvky, které si uživatel může vybrat pomocí myši nebo klávesnice. Typické grafické uživatelské rozhraní softwarového programu zahrnuje a lišta menu, Panel nástrojů, okna, tlačítka a další ovládací prvky. Operační systémy Macintosh a Windows mají různá uživatelská rozhraní, ale sdílejí mnoho stejných prvků, například a desktop, okna, ikony atd. Tyto společné prvky umožňují lidem používat libovolný operační systém, aniž by se museli rozhraní znovu učit. Podobně programy jako textové procesory a internetové prohlížeče všechny mají poměrně podobná rozhraní a poskytují konzistentní uživatelské prostředí napříč více programy.

Většina technické vybavení zařízení také obsahují uživatelské rozhraní, i když obvykle není tak složité jako a software rozhraní. Běžným příkladem hardwarového zařízení s uživatelským rozhraním je dálkové ovládání. Typické dálkové ovládání televizoru má numerickou klávesnici, tlačítka hlasitosti a kanálu, tlačítka ztlumení a zapnutí, volič vstupu a další tlačítka, která vykonávají různé funkce. Tato sada tlačítek a způsob jejich rozložení na ovladači tvoří uživatelské rozhraní. Uživatelské rozhraní mají také další zařízení, například digitální fotoaparáty, zvukové mixážní pulty a stereofonní systémy.

Zatímco uživatelská rozhraní lze navrhnout pro jakýkoli hardware softwaru, většina z nich je kombinací obou. Například pro ovládání softwarového programu musíte obvykle použít a klávesnice a myš, z nichž každý má své vlastní uživatelské rozhraní. Podobně pro ovládání digitálního fotoaparátu budete možná muset procházet nabídkami na obrazovce, což je softwarové rozhraní. Bez ohledu na aplikaci je cílem dobrého uživatelského rozhraní být uživatelsky přívětivý. Nakonec všichni víme, jak frustrující může být použití zařízení, které nefunguje tak, jak chceme.

TechLib - počítačový slovník Tech Lib

Tato stránka obsahuje technickou definici uživatelského rozhraní. Vysvětluje ve výpočetní terminologii, co znamená uživatelské rozhraní, a je jedním z mnoha technických termínů ve slovníku TechLib.

Všechny definice na webu TechLib jsou napsány tak, aby byly technicky přesné, ale také snadno srozumitelné. Pokud shledáte tuto definici uživatelského rozhraní užitečnou, můžete ji odkázat pomocí výše citovaných odkazů.