Domů : Podmínky softwaru : Definice programovacího jazyka

Programovací jazyk

Programovací jazyk je sada příkazů, pokynů a dalších syntax použít k vytvoření softwaru program. Jazyky, které programátoři používají k psaní kódu, se nazývají „jazyky na vysoké úrovni“. Tento kód lze zkompilovat do „nízkoúrovňového jazyka“, který je rozpoznáván přímo hardwarem počítače.

Jazyky vysoké úrovně jsou navrženy tak, aby byly snadno čitelné a srozumitelné. To umožňuje programátorům psát Zdrojový kód přirozeným způsobem, s použitím logických slov a symbolů. Například vyhrazená slova jako funkce, zatímco, if, a jiný se používají ve většině hlavních programovacích jazyků. Symboly jako <, >, ==, a != jsou běžní operátoři. Mnoho jazyků na vysoké úrovni je dostatečně podobných, aby programátoři mohli snadno porozumět zdrojovému kódu napsanému ve více jazycích.

Mezi příklady jazyků na vysoké úrovni patří C + +, Jáva, Perl, a PHP. Jazyky jako C ++ a Java se nazývají „kompilované jazyky“, protože nejprve musí být zdrojový kód sestaven abych mohl běžet. Jazyky jako Perl a PHP se nazývají „interpretované jazyky“, protože zdrojový kód lze spustit přes tlumočník aniž by byl kompilován. K vytvoření softwaru se obecně používají kompilované jazyky aplikace, zatímco pro běh se používají tlumočené jazyky skripty, jako jsou ty, které se používají ke generování obsahu pro dynamické webové stránky.

Mezi jazyky nižší úrovně patří jazyky sestavení a stroje. Jazyk sestavení obsahuje seznam základních pokynů a je mnohem obtížnější číst než jazyk na vysoké úrovni. Ve výjimečných případech se programátor může rozhodnout kódovat základní program v montážním jazyce, aby zajistil jeho co nejefektivnější fungování. K překladu kódu sestavy do strojového kódu lze použít assembler. Strojový kód nebo strojový jazyk obsahuje řadu dvojitý kódy, které jsou srozumitelné přímo počítači procesor. Není nutné říkat, že strojový jazyk není navržen tak, aby byl čitelný člověkem.

TechLib - počítačový slovník Tech Lib

Tato stránka obsahuje technickou definici programovacího jazyka. Vysvětluje ve výpočetní terminologii, co znamená programovací jazyk, a je jedním z mnoha softwarových termínů ve slovníku TechLib.

Všechny definice na webu TechLib jsou napsány tak, aby byly technicky přesné, ale také snadno srozumitelné. Pokud shledáte tuto definici programovacího jazyka užitečnou, můžete ji odkázat pomocí výše citovaných odkazů.