Domů : Hardwarové podmínky : Definice optických médií

Optická média

Media, ve světě počítačů, odkazuje na různé typy ukládání dat. Například, pevné disky, CD, DVD, a USB disky jsou různé typy médií. Optickým médiem se rozumí disky, které jsou čteny laserem. To zahrnuje disky CD-ROM, DVD-ROM a všechny varianty těchto dvou formátů - CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD + R, Blu-ray, a mnoho dalších.

Optická média obvykle nemají tak rychlou dobu vyhledávání jako pevné disky (čas potřebný k přístupu k informacím na různých částech disku), ale mají mnoho dalších výhod. Protože optické disky nejsou založeny na magnetických nábojích, jako jsou pevné disky, je méně pravděpodobné, že disky ztratí svá data a mají delší trvanlivost - přibližně sedmkrát delší než magnetická média. Disky jsou také odolnější než pevné disky a jejich výroba je mnohem levnější, což je skvělé pro zálohování a pro přenos malého množství dat mezi různými počítači.

TechLib - počítačový slovník Tech Lib

Tato stránka obsahuje technickou definici optických médií. Vysvětluje ve výpočetní terminologii, co znamená Optical Media, a je jedním z mnoha hardwarových termínů ve slovníku TechLib.

Všechny definice na webu TechLib jsou napsány tak, aby byly technicky přesné, ale také snadno srozumitelné. Pokud shledáte tuto definici optických médií užitečnou, můžete ji odkázat pomocí výše uvedených citačních odkazů.