Domů : Hardwarové podmínky : Definice médií

Media

Obecně se „médii“ rozumí různé komunikační prostředky. Například televize, rádio a noviny jsou různé typy médií. Termín lze také použít jako hromadné podstatné jméno pro tisk nebo zpravodajské agentury. Ve světě počítačů se „média“ používají také jako hromadné podstatné jméno, odkazují však na různé typy možností ukládání dat.

Počítačovými médii mohou být pevné disky, vyměnitelné jednotky (například disky Zip), disky CD-ROM nebo CD-R, DVD, flash paměti, jednotky USB a ano, diskety. Chcete-li například přenést své fotografie z digitálního fotoaparátu do obchodu se zpracováním fotografií, mohou se vás zeptat, na jaký druh média jsou vaše obrázky uloženy. Jsou na paměťové kartě flash uvnitř fotoaparátu nebo na disku CD nebo USB? Z tohoto a mnoha dalších důvodů je užitečné mít základní znalosti o tom, jaké jsou různé typy médií.

TechLib - počítačový slovník Tech Lib

Tato stránka obsahuje technickou definici média. Vysvětluje ve výpočetní terminologii, co znamená Media, a je jedním z mnoha hardwarových termínů ve slovníku TechLib.

Všechny definice na webu TechLib jsou napsány tak, aby byly technicky přesné, ale také snadno srozumitelné. Pokud shledáte tuto definici média užitečnou, můžete ji odkázat pomocí výše uvedených citačních odkazů.