Domů : Procházet : Podmínky formátů souborů

Formáty souborů

Období Tech Factor
AIFF■■■■■■ □ →••
Bitmap■■■■ □ →••• aser drahý
Gif■■ □ ověřováno jeden po druhém
JPEG■■ □ ověřováno jeden po druhém
MP3■■■ □ draho ověřeno
MPEG■■■■ □ →••• aser drahý
PDF■■■ □ draho ověřeno
PNG■■■■■■■ □ ověřeno
RTF■■■■■ □ ouvernonoScript
TIFF■■■■■■■ □ ověřeno
Zip■■■■ □ →••• aser drahý
DLL■■■■■ □ ouvernonoScript
Nezpracovaný soubor■■■■■■ □ →••
Rastrová grafika■■■■■■ □ →••
Vektorové grafiky■■■■■■ □ →••
PostScript■■■■■■ □ →••
BMP■■■■■ □ ouvernonoScript
Dávkový soubor■■■■■■■ □ ověřeno
bystřina■■■■■■ □ →••
Rozvržení stránky■■■■■ □ ouvernonoScript
CDFS■■■■■■■■ □ →
JSON■■■■■■■■ □ →
EXIF■■■■■■■ □ ověřeno
eBook■■■ □ draho ověřeno
VLNA■■■■■■■ □ ověřeno
XMP■■■■■■■■ □ →
animovaný GIF■■■ □ draho ověřeno
odkládací soubor■■■■■■■■ □ →
Broušení dokumentů■■■■■■■■■■ □