Domovská stránka > J > Jak Zmenit Záhlaví Ve Wordu?

Jak zmenit záhlaví ve Wordu?

Přejděte na Vložení > Záhlaví nebo Zápatí. Vyberte si ze seznamu standardních záhlaví nebo zápatí, přejděte na seznam možností Záhlaví nebo Zápatí a vyberte požadované záhlaví nebo zápatí. Nebo můžete vytvořit vlastní záhlaví nebo zápatí tak, že vyberete Upravit záhlaví nebo Upravit zápatí.

Přečtěte si více

Jak odstranit zápatí?

Změna nebo odstranění záhlaví nebo zápatí z první stránky

Poklikejte na oblast záhlaví nebo zápatí první stránky. Zkontrolujte, jestli je vybraná jiná první stránka. Pokud ne: Zvolte možnost Jiné na první stránce.
Co je záhlaví tabulky? Záhlaví tabulky. Hlavní záhlaví tabulky je generováno automaticky na vrchu tabulky: jeho obsah je jméno dané tabulky z Nastavení tabulek. Záhlaví sloupců jsou také generována automaticky nad sloupci (nebo nalevo od řádků) s informacemi. Jejich popisy přebírají jména jednotlivých použitých polí.

Co patří do záhlaví?

V záhlaví se uvádí přesný název odesílajícího podniku nebo organizace, její právní forma, případně obchodní značka nebo firemní znak. Dále jeho úplná adresa včetně PSČ a číslo poštovní přihrádky, pokud ji podnik má. Může zde být i logo podniku nebo organizace. Co se dává do záhlaví? Do záhlaví a zápatí zpravidla dáváme následující informace: číslo stránky, název knihy nebo dokumentu, jméno autora a název kapitoly. U úředních dokumentů jsou v záhlaví či zápatí ještě zpravidla uváděny informace o celkovém počtu stran, datu vytvoření, popřípadě vytištění dokumentu.

Také, jak propojit oddíly?

Propojit s předchozím

  1. Přejděte na Rozložení > Konce > Další stránka a vložte konec tam, kde chcete přepnout na jiné informace záhlaví nebo zápatí.
  2. V prvním záhlaví každého nového oddílu zrušte zaškrtnutí políčka Propojit s předchozím.
  3. Naformátovat jednotlivé oddíly tak, jak chcete.
Co je oddíl Word? Oddíly ve Wordu patří mezi vynikající nástroje, pokud potřebujete dokument rozdělit na více částí, které poté můžete nezávisle na sobě formátovat nebo upravovat. Vytvoření nebo odstranění oddílu patří mezi základní znalosti práce s Wordem a my vám v tomto článku ukážeme, jak na to.

Také, jak rozdělit stránku ve wordu na dva sloupce?

Rozdělení textu do více sloupců je přitom v textovém editoru Word velmi snadné. Přejděte na kartu »Rozložení« a v části »Vzhled stránky« klepněte na »Sloupce«. Z nabídky pak zvolte počet sloupců, buďto z připravených předvoleb, nebo s použitím funkce »Další sloupce«. Jak oddělit záhlaví čarou? Příkaz pro její vložení najdete v kartě »odstavec«, ve starších verzích Wordu pak v nabídce »Formát | Ohraničení a stínování« pod tlačítkem »Vodorovná čára«.

Jak formátovat záhlaví?

Na stavovém řádku klikněte na tlačítko Zobrazení rozložení stránky. Vyberte text záhlaví nebo zápatí, který chcete změnit. Na kartě Domů ve skupině Písmo nastavte možnosti formátování, které chcete použít pro záhlaví nebo zápatí. Až budete hotovi, klikněte na stavovém řádku na tlačítko Normální zobrazení.

By Sitra Vandemortel

Jak rozdělit graf? :: Jak mít na každé stránce jiné Záhlaví?
Užitečné odkazy