Domovská stránka > J > Jak Na Záhlaví?

Jak na záhlaví?

Přidání standardního nebo přizpůsobeného záhlaví nebo zápatí

  1. Přejděte na Vložení > Záhlaví nebo Zápatí.
  2. Vyberte si ze seznamu standardních záhlaví nebo zápatí, přejděte na seznam možností Záhlaví nebo Zápatí a vyberte požadované záhlaví nebo zápatí.
  3. Až budete hotovi, vyberte Zavřít záhlaví a zápatí nebo stiskněte Esc.

Přečtěte si více

Může se také zeptat, co je to záhlaví a zápatí?

Záhlaví a zápatí jsou oblasti umístěné na horním a dolním okraji každé stránky v dokumentu. Do záhlaví a zápatí můžete vložit text nebo grafiku (obrázek, logo, atp.) nebo pole, např. pole číslo stránky, datum, název souboru, atd. Jak zobrazit záhlaví? Klikněte na list, kde chcete zvolit možnosti záhlaví či zápatí. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Text na položku Záhlaví a zápatí. Excel list zobrazí v zobrazení Rozložení stránky . Klikněte do levého, prostředního nebo pravého textového pole záhlaví či zápatí v horní nebo dolní části stránky listu.

Jak zmensit zápatí?

Poklikejte na záhlaví nebo zápatí, které chcete upravit, nebo vyberte Záhlaví nebo zápatía pak vyberte Upravit záhlaví nebo Upravit zápatí. Když to vezmeme v úvahu, jak udělat na každé stránce jiné záhlaví? Zvolte příkaz Soubor > Vzhled stránky. Přepněte na kartu Rozvržení. V poli Záhlaví a zápatí zaškrtněte okénko různé liché a sudé. Klepněte na OK.

Jak dát nadpis do záhlaví?

Na nadpisy kapitol ve vašem dokumentu použijte styl odstavce, který jste definovali pro nadpisy kapitol. Zvolte Vložit - Záhlaví nebo Vložit - Zápatí a potom vyberte pro aktuální stranu styl stránky z podnabídky. Klepněte do záhlaví nebo zápatí. Zvolte Vložit - Pole - Další pole a klepněte na záložku Dokument. Můžete se také zeptat, co je záhlaví tabulky? Záhlaví tabulky. Hlavní záhlaví tabulky je generováno automaticky na vrchu tabulky: jeho obsah je jméno dané tabulky z Nastavení tabulek. Záhlaví sloupců jsou také generována automaticky nad sloupci (nebo nalevo od řádků) s informacemi. Jejich popisy přebírají jména jednotlivých použitých polí.

Co patří do záhlaví?

V záhlaví se uvádí přesný název odesílajícího podniku nebo organizace, její právní forma, případně obchodní značka nebo firemní znak. Dále jeho úplná adresa včetně PSČ a číslo poštovní přihrádky, pokud ji podnik má. Může zde být i logo podniku nebo organizace. Pokud jde o to, co se dává do záhlaví? Do záhlaví a zápatí zpravidla dáváme následující informace: číslo stránky, název knihy nebo dokumentu, jméno autora a název kapitoly. U úředních dokumentů jsou v záhlaví či zápatí ještě zpravidla uváděny informace o celkovém počtu stran, datu vytvoření, popřípadě vytištění dokumentu.

Jak nastavit Záhlaví?

Vytvoření záhlaví

Na kartě Vložení klikneme na nabídku Záhlaví. Je zde nabídka již předdefinovaných záhlaví. Vyberte například první možnost s jedním předpřipraveným textovým polem. Všechno, co napíšete do záhlaví, se zobrazí v záhlaví i na ostatních stranách dokumentu.

By Kurth Gigante

Jak se zbavit Záhlaví? :: Jak udělat různá záhlaví?
Užitečné odkazy