Domovská stránka > J > Jak Ukončit Finder?

Jak ukončit Finder?

Kromě postupu uvedeného výše můžete Finder restartovat ještě třeba kliknutím na ikonu  v levém horním rohu, a poté podržením klávesy Shift a zvolením možnost Vynutit ukončení procesu Finder. Tak samo lze Finder ukončit i v Terminálu, a to jednoduchým příkazem killall Finder.

Přečtěte si více

Jak otevrit nové okno na Macu?

Chcete-li otevřít nové okno Finderu bez otevření konkrétní složky, klikněte na ikonu Finderu v Docku a vyberte volbu Soubor > Nové okno Finderu nebo stiskněte kombinaci kláves Cmd-N. Jak vytvorit slozku Macbook? Vytvoření složky

  1. Na Macu kliknutím na ikonu Finderu v Docku otevřete okno Finderu a potom přejděte tam, kde chcete složku vytvořit. Případně klikněte na plochu pokud chcete vytvořit složku na ploše.
  2. Použijte příkaz Soubor > Nová složka nebo stiskněte Shift-Cmd-N.
  3. Zadejte název složky a poté stiskněte klávesu Return.

Jak mám udělat dvě okna vedle sebe na monitoru?

Pokud například máte na ploše spuštěné dvě aplikace, můžete nechat zobrazit jejich okna vedle sebe. Stačí myší chytit záhlaví aplikace a přetáhnout ji k pravému nebo levému okraji obrazovky. Okno aplikace se automaticky přichytí a změní velikost tak, aby zabíralo polovinu obrazovky. Tak jak ukončit aplikace mac? Stiskněte současně tyto tři klávesy: Alt, Command a Esc. Nebo v nabídce Apple () v pravém horním rohu obrazovky zvolte Vynutit ukončení. (To je zhruba jako stisknutí Ctrl-Alt-Del na PC.) V okně Vynutit ukončení vyberte požadovanou aplikaci a klikněte na Vynutit ukončení.

Když to vezmeme v úvahu, jak se vypíná mac?

Na Macu vyberte nabídku Apple > Vypnout. Pokud nechcete, aby se aktuálně otevřená okna aplikací při restartu Macu znovu otevřela, zrušte volbu „Při příštím přihlášení znovu otevřít okna“. Mac je úplně vypnutý, pokud je obrazovka černá. Jak restartovat Finder? Jak restartovat Finder pomocí klávesové zkratky

Na ploše nebo v aktivním okně Finderu stačí stisknout klávesovou kombinaci Command + Option + Escape. Tato klávesová zkratka vyvolá jakéhosi „správce úloh“, ve kterém stačí najít Finder, označit jej a stisknout Spustit znovu.

Pokud jde o to, jak zvětšit okno na macu?

Když zapnete volbu Měnit velikost klávesovými zkratkami, můžete pro přiblížení použít tyto kombinace kláves:

  1. Přiblížení Zobrazení zvětšíte současným stisknutím těchto tří kláves: Alt, Command a rovnítko (=).
  2. Zmenšení Zobrazení zmenšíte současným stisknutím těchto tří kláves: Alt, Command a minus (-).
  3. Přepnutí zvětšení
Jak přepínat mezi okny Mac? Pokud se však na Macu chcete přepnout do jiného okna aplikace, tak musíte pravým tlačítkem (či dvěma prsty) klepnout na ikonu aplikace v docku, a poté zde okno vybrat.

Jak otevřít dvě okna vedle sebe Macbook?

Na Macu přesuňte ukazatel na zelené tlačítko v levém horním rohu okna a potom v nabídce, která se zobrazí, vyberte volbu „Umístit okno na levou stranu obrazovky“. Na druhé straně obrazovky klikněte na druhou aplikaci, s níž chcete pracovat. Zobrazení Split View je vytvořeno na nové ploše.

By Cowen

Jak ukladat soubory na Mac? :: Kde najit Stazene soubory v iPhonu?
Užitečné odkazy