Domovská stránka > J > Jak Ukončit Finder?

Jak ukončit Finder?

Kromě postupu uvedeného výše můžete Finder restartovat ještě třeba kliknutím na ikonu  v levém horním rohu, a poté podržením klávesy Shift a zvolením možnost Vynutit ukončení procesu Finder. Tak samo lze Finder ukončit i v Terminálu, a to jednoduchým příkazem killall Finder.

Přečtěte si více

Jak otevrit nové okno na Macu?

Chcete-li otevřít nové okno Finderu bez otevření konkrétní složky, klikněte na ikonu Finderu v Docku a vyberte volbu Soubor > Nové okno Finderu nebo stiskněte kombinaci kláves Cmd-N. Jak vytvorit slozku Macbook? Vytvoření složky

  1. Na Macu kliknutím na ikonu Finderu v Docku otevřete okno Finderu a potom přejděte tam, kde chcete složku vytvořit. Případně klikněte na plochu pokud chcete vytvořit složku na ploše.
  2. Použijte příkaz Soubor > Nová složka nebo stiskněte Shift-Cmd-N.
  3. Zadejte název složky a poté stiskněte klávesu Return.

Jak mám udělat dvě okna vedle sebe na monitoru?

Pokud například máte na ploše spuštěné dvě aplikace, můžete nechat zobrazit jejich okna vedle sebe. Stačí myší chytit záhlaví aplikace a přetáhnout ji k pravému nebo levému okraji obrazovky. Okno aplikace se automaticky přichytí a změní velikost tak, aby zabíralo polovinu obrazovky. Tak jak ukončit aplikace mac? Stiskněte současně tyto tři klávesy: Alt, Command a Esc. Nebo v nabídce Apple () v pravém horním rohu obrazovky zvolte Vynutit ukončení. (To je zhruba jako stisknutí Ctrl-Alt-Del na PC.) V okně Vynutit ukončení vyberte požadovanou aplikaci a klikněte na Vynutit ukončení.

Když to vezmeme v úvahu, jak se vypíná mac?

Na Macu vyberte nabídku Apple > Vypnout. Pokud nechcete, aby se aktuálně otevřená okna aplikací při restartu Macu znovu otevřela, zrušte volbu „Při příštím přihlášení znovu otevřít okna“. Mac je úplně vypnutý, pokud je obrazovka černá. Jak restartovat Finder? Jak restartovat Finder pomocí klávesové zkratky

Na ploše nebo v aktivním okně Finderu stačí stisknout klávesovou kombinaci Command + Option + Escape. Tato klávesová zkratka vyvolá jakéhosi „správce úloh“, ve kterém stačí najít Finder, označit jej a stisknout Spustit znovu.

Pokud jde o to, jak zvětšit okno na macu?

Když zapnete volbu Měnit velikost klávesovými zkratkami, můžete pro přiblížení použít tyto kombinace kláves:

  1. Přiblížení Zobrazení zvětšíte současným stisknutím těchto tří kláves: Alt, Command a rovnítko (=).
  2. Zmenšení Zobrazení zmenšíte současným stisknutím těchto tří kláves: Alt, Command a minus (-).
  3. Přepnutí zvětšení
Jak přepínat mezi okny Mac? Nejzákladnějším způsobem přepínání mezi okny v počítači Mac je použití funkce Mission Control. K tomu stačí kliknout na ikonu Mission Control v Docku nebo použít gesto trackpadu či klávesovou zkratku. Tím se otevře prostor se všemi otevřenými okny a vy můžete jednoduše kliknout na to, na které chcete přepnout.
Pokud chcete mít nad svými okny větší kontrolu, můžete použít nabídku Okno. To provedete tak, že kliknete na ikonu Okno v panelu nabídek a poté ze seznamu vyberete okno, na které chcete přepnout.

Jak otevřít dvě okna vedle sebe Macbook?

Pokud chcete na Macbooku otevřít dvě okna vedle sebe, můžete tak učinit pomocí funkce "Rozdělené zobrazení". Chcete-li použít funkci Split View, musíte se nejprve ujistit, že máte otevřená dvě okna. Jakmile máte otevřená dvě okna, můžete kliknout a podržet zelené tlačítko maximalizace v levém horním rohu jednoho z oken. Během držení zeleného tlačítka byste měli vidět, jak se druhé okno přesouvá na levou nebo pravou stranu obrazovky. Jakmile je okno v požadované poloze, můžete zelené tlačítko pustit a obě okna se připnou na místo vedle sebe.

By Cowen

Jak ukladat soubory na Mac? :: Kde najit Stazene soubory v iPhonu?
Užitečné odkazy