Domovská stránka > J > Jak Ukoncit Popis?

Jak ukoncit popis?

Struktura popisu

 1. Nadpis. Stejně jako naprostá většina slohových útvarů musí i tento začínat nadpisem.
 2. Úvod. Následuje první odstavec, nečekaně úvod, kam napíšete základní informace o popisovaném předmětu.
 3. Samotný popis. V dalších odstavcích už předmět popisujete podrobněji.
 4. Závěr.

Přečtěte si více

Jak vypada charakteristika?

Charakteristika se zpravidla dělí na charakteristiku vnější (tedy popis toho, co vidíme, jak postava vypadá) a charakteristiku vnitřní (popis toho, co na první pohled vidět tak úplně nemůžeme, tedy popis vlastností). Aby si čtenář mohl postavu co nejlépe představit, je vhodné začít vnější charakteristikou. Jak napsat vnitrni charakteristiku? U člověka budeme charakterizovat jeho vnitřní charakteristiku tak, že popíšeme jeho charakter, tedy např. jaký je, jak se chová, jaké kladné nebo záporné charakteristiky má. Např. vnitřní charakteristika komiksové postavy Batmana bude mimo jiné spravedlnost a tajemnost.

Tak jak charakterizovat postavu?

Charakteristika literární postavy

 1. Zachycujeme chování postavy, tzn. jak mluví, jak jedná, vztah k lidem a k práci, vztah k sobě, zájmy, schopnosti = to vše je charakteristika vnitřní.
 2. Součástí charakteristiky bývá také i stručný popis osoby = charakteristika vnější = ta vystihuje vzhled, zevnějšek.
Jak vymyslet originální příběh? Jestliže chcete vymyslet příběh s dobrou dějovou linkou, neobejdete se bez postav, zápletky, zajímavých a gradujících konfliktů a konce, který cílového čtenáře nezklame.

Co je to literární fikce?

Literární fikce či pouze fikce je pojem popisující smyšlenost nebo imaginárnost světů, událostí a osob zobrazovaných v literárním díle nebo, ve smyslu užívaném zejména v anglosaském prostředí a v literární vědě, tato literární vyprávění samotná. Co to je charakteristika? Charakteristika je popisný slohový útvar, který zachycuje povahové vlastnosti člověka či (fiktivní) postavy. Všímá si jeho vztahu k lidem, zájmů a schopností, vztahu k povinnostem nebo například práci.

Co je to vnitřní charakteristika?

Charakteristika vystihuje povahové vlastnosti člověka. Tzn. zachycuje jeho chování, jak mluví, jak jedná, vztah k lidem a k práci, vztah k sobě, zájmy, schopnosti = to vše je charakteristika vnitřní. Co je to Cefif? Úkolem CEFIF je koordinovat činnost sítě fiktivních firem v České republice, poskytovat podporu a poradenství žákům a učitelům působícím ve fiktivních firmách. Připravili jsme pro vás Metodiku výuky ve fiktivní firmě, kde naleznete základní informace o tom, jak pojmout výuku a jak pracovat s žáky.

Tak jak vytvořit fiktivní firmu?

Založení fiktivní firmy

 1. 1x společenskou smlouvu s podpisy společníků
 2. 1x ohlášení živnosti (vyplněné podle předtisku) nebo žádost o koncesi.
 3. 1 x návrh na zápis do obchodního rejstříku.
 4. průvodní dopis.
 5. přihlášku plátce daně

By Scammon

Co jsou tvarovky? :: Co je to fiktivní postava?
Užitečné odkazy