Domovská stránka > J > Jak Získat Certifikát Postsignum?

Jak získat certifikát PostSignum?

Fyzické osoby. Nepodnikající fyzická osoba si nejprve připraví podklady pro uzavření smlouvy a vydání certifikátu. Na kontaktním místě České pošty dojde během jedné návštěvy k uzavření smlouvy, zavedení do systému PostSignum a vydání certifikátu. Za vydaný certifikát se platí v hotovosti.

Přečtěte si více

Jak získat certifikát pro ePodpisFS?

přihlášení použít aplikaci ePodpisFS. Je možné použít soubor PFX nebo P12, s nastaveným heslem. Jak a kde získám soubor s certifikátem? Certifikát do formátu PFX nebo P12 vygenerujete exportem certifikátu včetně privátního klíče. Jak získat certifikát ISO? Organizace, které chtějí získat certifikát dle norem ISO nejčastěji musí projít 2 etapami – implementací systému managementu jakosti do společnosti a její následnou certifikací nezávislou osobou – certifikačním orgánem.

Co je to ISO 9001?

ISO 9001 je systém řízení kvality (QMS), který je nejvyhledávanější normou pro řízení jakosti na světě. S více než milionem certifikovaných organizací ve 180 zemích po celém světě, ISO 9001 poskytuje rámec řízení jakosti, který mohou společnosti využít k zajištění konzistentní kvality svých produktů a služeb. Může se také zeptat, co je systém managementu kvality? Systém managementu kvality (QMS) je osvědčeným nástrojem pro řízení firem a je výrazně orientován na zjišťování a plnění potřeb a požadavků zákazníků, slouží k optimalizaci řízení firem, jednoznačnému vymezení pravomocí a odpovědností pracovníků na jednotlivých stupních řízení a odstranění duplicit v rozhodování.

Jak používat certifikát Postsignum?

Následná instalace certifikátu musí být provedena na počítači, pod stejným uživatelským účtem, pod kterým bylo provedeno vygenerování klíčů a žádosti o certifikát. Pro vygenerování elektronické žádosti stiskněte tlačítko "Nový". Pro generování žádosti o certifikát je nutné připojení k internetu. Jaký je rozdíl mezi komerčním a kvalifikovaným certifikátem? Komerční certifikát není automaticky uznáván úřady státní správy. Kvalifikovaný elektronický podpis – elektronický podpis s nejvyšším stupněm důvěryhodnosti a zabezpečení. Jedná se o elektronický podpis, který je vytvořen kvalifikovaným (QSCD) prostředkem (tj.

Také, jak použít certifikát?

Certifikát lze používat na více počítačích. Je ale nutné nejprve na PC, kde je již certifikát zprovozněn provést zálohu certifikátu i se soukromým klíčem. Následně na dalším PC je potřeba tuto zálohu nainstalovat. Postup zálohy certifikátu je uveden v sekci FAQ části Příručky a návody. Může se také zeptat, jak otevrit certifikát? Nové certifikáty od

  1. zadáním čísla občanského průkazu a rodného čísla, následně přichází na zadané číslo autentizační SMS a po zadání do portálu se zobrazí certifikát.
  2. přes Identitu občana (např.
  3. pomocí telefonního čísla, emailu a datumu narození.

Jak instalovat certifikát?

Klikněte pravým tlačítkem myši na odkaz a zvolte "Uložit cíl jako..." V prohlížeči klikněte na "Otevře nabídku" (ikonka tří vodorovných čar) a zvolte Možnosti -> Rozšířené -> Certifikáty -> Certifikáty -> importovat.

By Hallagan

Jak funguje cloud? :: Co to je kvalifikovaný certifikát?
Užitečné odkazy