Domovská stránka > C > Co Znamená Být Proaktivní?

Co znamená být proaktivní?

Být proaktivní znamená, že se chopíte iniciativy a uděláte, cokoli je potřeba, aby se dobré věci uskutečnily, a soustředíte se na svůj Okruh vlivu – věnujete svůj čas a energii tomu, nad čím máte kontrolu a co můžete ovlivnit. Opakem proaktivnáho jednání je reaktivita.

Přečtěte si více

Co je to reaktivita?

, míra časové změny neutronového toku v jaderném reaktoru v okolí kritického stavu. Co znamená slovo Reaktivni? Jako „proaktivní“ se označuje takový přístup, který je ofenzivní, je zaměřen „dopředu“, který se snaží předvídat, co se stane a předcházet událostem, který včas přebírá iniciativu. Naopak „reaktivní“ je takový přístup, který se nesnaží cokoli předvídat, ale pouze reaguje na to, co se už stalo (který je defenzivní).

Co je to nedůtklivý?

nedůtklivý, háklivý, potupný - synonyma

Nedůtklivý, háklivý, potupný=urážlivý zamýšlet, chtít=mít v úmyslu poutník=pocestný popularita, laskavost, obliba=přízeň podotknout, poznamenat, vsunout, vyměnit, pronést=prohodit kázeň, vědní obor=disciplína tkáňový mok, míza=lymfa…
Co znamená Vznetlivy? Slovník spisovného jazyka českého říká, že prchlivý je: "náchylný k náhlému a prudkému hněvu; unáhlený, prudký, popudlivý, vznětlivý".

Co znamená slovo lehkomyslný?

Co znamená slovo frivolní? Když o někom řekneme, že je frivolní, znamená to, že je lehkomyslný, někdy se také říká lehkovážný, povrchní anebo také nemravný. Většinou se tak označují dívky nebo ženy, které se chovají nezodpovědně a upozorňují na sebe trochu výstředním stylem v oblékání. Může se také zeptat, co je to nebojácnost? Proti tomu srdnatost a nebojácnost byla především vlastnost srdnatých a nebojácných lidí, kteří nepociťovali strach nebo se jím nenechávali ovládnout.

Co to je přímočarost?

Přímočarý pohyb je pohyb po přímce, tzn. trajektorií pohybu je přímka. Co je to impulzivní? Impulzivní – jednající podle podnětů, bez jejich dostatečné kontroly.

Co to znamená znamená frigidní?

Frigidita je označení pro závažnou poruchu sexuální touhy. Vyskytuje se především u žen. Frigidní žena nemá zájem o sex, bývá pohlavně chladná, nereaguje na pohlavní dráždění a necítí vzrušení.

By Alta Dimicco

Co to je pejorativní? :: Na jakých vlnách vysílá Český rozhlas?
Užitečné odkazy