Domovská stránka > C > Co Znamená Byť Spontánní?

Co znamená byť spontánní?

Přídavné jméno spontánní se používá ve významu: samovolný, živelný, neuvědomělý apod. Stejnými pravidly pro psaní se řídí i slova příbuzná a odvozená, např.: spontánnost, spontánně.

Přečtěte si více

Co je spontánní chování?

Spontánní je synonymum pro bezprostřední, samovolný, nezáměrný. Stejně tak, když se někdo chová spontánně, tak se chová přirozeně, bez ostychu, nenuceně. Co je spontaneita? Spontaneita souvisí s pocitem autonomie

Impulzivní chování je něco, co většinou děláme v nevyrovnaném stavu mysli. Když nemáme kontrolu sami nad sebou. Impulzivní chování je automatické, reflexivní, nemůžeme se mu bránit. Oproti tomu když jednáme spontánně, je to spíš naopak.

Můžete se také zeptat, co to je bezprostřední?

1. nezprostredkovany, primy... 2. velmi tesny (prostorove nebo casove blizky)... Co znamená slovo spontální? Slovo je skupina hlásek tvořící ustálený celek a mající určitý ustálený význam, je označované za jednotku slovní zásoby.

Co je to nezištnost?

Nezištnost - význam slova, příklady

Slovo nesobeckost znamená oběť vlastních zájmů, odmítnutí vlastních tužeb a potřeb , zahrnuje přítomnost nějakého vznešeného nápadu, ideálů nebo silných pocitů, které slouží jako motivace pro takový čin.
Pokud jde o to, co znamená flexibilni? Flexibilita (česky pružnost nebo ohebnost) se dá vysvětlit jako pružnost nebo dokonalé přizpůsobení se. Termín se používá pro označení sportovní činnosti či pracovního nasazení.

Co to je ostentativně?

nezdvořilost; → přísl. ostentativně: prohlížet si o. hosty; o. nevšímavý; → podst. Jak být více spontánní? Neměli byste nic přehánět – ani spontánnost. Můžete být spontánní, aniž byste museli chodit každý večer do restaurace, nebo utráceli příliš mnoho peněz za oblečení. Spontánnost je stavem mysli. Uvědomte si, že i spontánnost může být časem stereotypní.

Kdo je to Chábr?

Chábr – do slangu mladých tentokrát tento výraz nepronikl z angličtiny ale z vězeňského argotu. Chábr je nejlepší kamarád ve vězení – v on-line komunikaci pak je chábr kamarád mužského pohlaví nebo přítel.

By Geralda Vijil

Co to znamená? :: Co dělá muže mužem?
Užitečné odkazy