Domovská stránka > C > Co Znamená Byť Vitální?

Co znamená byť vitální?

Slovník cizích slov vysvětluje vitalitu jako životní sílu, životaschopnost či životnost a jako vitálního označuje člověka temperamentního, plného životních sil a elánu. V každodenním životě považujeme za vitální ty osoby, které jsou schopny i ve vyšším věku vést samostatný aktivní život bez zásadních omezení.

Přečtěte si více

A další otázka, co znamená vznetlivy?

Slovník spisovného jazyka českého říká, že prchlivý je: "náchylný k náhlému a prudkému hněvu; unáhlený, prudký, popudlivý, vznětlivý". Pokud jde o to, co je impulzivnost? Impulzivita je vlastnost, kterou okolí člověka snadno rozpozná. Rychlé zčervenání, tendence chovat se bez rozmyslu, to všechno jsou známky známky takového chování. Impulzivita může být nepříjemná sama o sobě i svému "majiteli". Mánie Impulzivita je vlastnost, kterou okolí člověka snadno rozpozná.

Co to je impulzivní jednání?

Impulzivní jednání

náhlé neovladatelné nutkání k určitému činu, postižený si vše pamatuje, ale neví, proč to udělal.
Jak funguje sugesce? Sugesce je vyvolání určité představy ve vlastním podvědomí nebo v podvědomí jiného člověka. Ovlivnit tak můžeme emoce, úsudek a rozhodování dané osoby. Schopnost jednat s lidmi a přesvědčit je o svých názorech nám nemusí být dána od narození.

Co znamená slovo sugestivní?

Sugesce (z latinského suggero – podsouvám, našeptávám, dodávám) je podmanivé působení neboli ovlivňování myšlení či představ, jemuž osoba neúmyslně podléhá. Co to je sugestivní? Sugestivní otázka (též návodná) je otázka, která v tázací formě vyjadřuje určitý postoj řečníka k tomu, na co se ptá. Tazatel tak do otázky – zjevně či skrytě – vkládá požadovanou odpověď.

Co je to rigidní vinyl?

Označení RIGID nesou právě vinylové podlahy, které mají SPC nosnou desku (jádro). Díky tomu jsou takové podlahy velmi pevné, odolné, stabilní, rozměrově stálé a vodotěsné. Rigidní SPC vinylové podlahy jsou díky svým vlastnostem vhodné do domácností, komerčních a průmyslových prostor. Může se také zeptat, co to je koherentní? Koherence (z lat. co-haereo, držím pohromadě) znamená soudržnost, ať už fyzickou nebo logickou. Odtud také koherentní – soudržný, dobře uspořádaný, nerozporný. Téhož původu je slovo koheze – soudržnost (viz kohezní síla).

Co znamená sekvence?

Sekvence může být: v obecném významu jakákoli řada či posloupnost. sekvence (hudba) – opakování stejného melodického nebo harmonického úryvku. sekvence (liturgie) – nebiblický text původně podkládající dlouhé melisma na poslední slabice aleluja.

By Jamille

Co to je fiskální? :: Co je to argot?
Užitečné odkazy