Domovská stránka > C > Co Znamená Byť Intuitivní?

Co znamená byť intuitivní?

Odtud také intuitivní – dosažený intuicí či odhadem, nezdůvodněný, předběžný. Filosofický směr, který intuici pokládá za jediný nebo aspoň hlavní zdroj filosofického, případně i matematického poznání, se nazývá intuicionismus.

Přečtěte si více

Jak vnimat intuici?

Pro schopnost využívat intuici je důležitý i rozvoj osobnosti (personal development). Existuje tisíc způsobů, jak rozvíjet své schopnosti a osobnostně růst. Může k tomu přispět cestování, meditace, vzdělávací kurzy, poznání nových jazyků, seznámení se s novými lidmi, knihy, různá dobrodružství… Jak rozvíjet 6 smysl? Naslouchejte slabému hlásku

Intuice je souborem našich zkušeností, smyslového vnímání a schopností pozorování, které si vědomě nepřipouštíme. Intuice není trik, ale šestý smysl, jenž nám pomáhá v rozhodování. Intuici můžeme také rozvíjet do až expertní roviny pomocí úmyslného procvičování.

Co to je intuice?

Intuice (z lat. in-tueor, in-tuitum, doslova v-hled) znamená vhled nebo náhled a v současném užití obvykle označuje náhlé poznání, chápání či odhad nebo rozhodnutí, které není zprostředkováno vědomým uvažováním a ačkoli bývá provázeno pocitem jasnosti a jistoty, není podloženo zřetelnými důvody. Co je to intuitivní myšlení? Intuici můžeme chápat jako schopnost instinktivního usuzování bez nutného použití vědomé úvahy. Slovo pochází z latinského intueri, běžně překládaného jako vhled. Jedná se o zvláštní druh myšlení, které bývá často spojované s filosofickým iracionalismem a nebývá závislé na zkušenosti poznávání.

Co je to impulzivní?

Impulzivní – jednající podle podnětů, bez jejich dostatečné kontroly. Jak prohloubit intuicí? Intuice se dá prohloubit meditací

Pravidelná meditace vám pomůže vyčistit vaši mysl, naučí vás, jak se zbytečně nerozptylovat také vám ukáže, jak rozpoznávat jemné vnitřní impulsy. Je doporučeno, abyste si každý den vymezili čas a meditovali sami, nebo využili řízené meditace.

Jak se naučit poslouchat intuicí?

Jak říká sám Henri, musíte se naučit rozpoznat, co intuice je a co ne. „Zpočátku se s tím pere každý, ale brzy svůj vnitřní hlas najdete a i jeho signály. “ Pomůže vám k tomu čas strávený v přírodě, který povzbudí vaše smysly a dovede vás zpět k sobě samým. Jak poslouchat vnitrni hlas? Jak se tedy naučit poslouchat svůj vnitřní hlas a najít rovnováhu mezi intuicí, zdravým rozumem a analyzováním situace? Tvořte. Kreativita posiluje intuici, proto zkuste do svého života zařadit nějaké tvůrčí činnosti, při kterých budete jednat přirozeně intuitivně. Buďte sami.

Jak získat šestý smysl?

Budete empatičtí, otevření intuici a předtuchám více, než kdykoliv předtím. Další podporu šestého smyslu můžete získat cvičením jógy, poslechem zvuku tibetských mís, zaměřením se na různá dechová cvičení, meditacemi doplněnými tantrickými rituály a podobně.

By Magen Robak

Co znamená 6 smysl? :: Jak odstranit MBR?
Užitečné odkazy