Domů : Centrum nápovědy : Odpovědi

Jaké jednotky měření se používají pro ukládání dat?

A: Nejmenší měrnou jednotkou používanou pro měření dat je bit. Jeden bit může mít hodnotu 0 nebo 1. Může obsahovat binární hodnotu (například Zapnuto/Vypnuto nebo Pravda/Nepravda), ale nic víc. Proto se jako základní měrná jednotka pro data používá byte nebo osm bitů. Bajt může uložit 28 nebo 256 různých hodnot, což je dostatečné množství pro reprezentaci ASCII znaků, jako jsou písmena, číslice a symboly.

Protože většina souborů obsahuje tisíce bajtů, velikosti souborů se často měří v kilobajtech. Větší soubory, jako jsou obrázky, videa a zvukové soubory, obsahují miliony bajtů, a proto se měří v megabajtech. Moderní paměťová zařízení mohou ukládat tisíce těchto souborů, a proto se kapacita úložiště obvykle měří v gigabajtech nebo dokonce terabajtech. Větší měrné jednotky jsou obvykle vyhrazeny pro měření součtu více úložných zařízení nebo kapacity velkých sítí pro ukládání dat.

Níže je uveden seznam všech standardních měrných jednotek používaných pro ukládání dat, od nejmenších po největší.

JednotkaHodnotaVelikost
bit (B)0 nebo 11/8 bajtu
byte (B)8 bitů1 bajtů
kilobyte (KB)10001 bajtů1,000 bytů
megabajt (MB)10002 bajtů1,000,000 bytů
gigabyte (GB)10003 bajtů1,000,000,000 bytů
terabajt (TB)10004 bajtů1,000,000,000,000 bytů
petabajt (PB)10005 bajtů1,000,000,000,000,000 bytů
exabyte (EB)10006 bajtů1,000,000,000,000,000,000 bytů
zettabyte (ZB)10007 bajtů1,000,000,000,000,000,000,000 bytů
yottabyte (YB)10008 bajtů1,000,000,000,000,000,000,000,000 bytů

POZNÁMKA: Malé písmeno „b“ se používá jako zkratka bitů, zatímco velké písmeno „B“ představuje bajty. Toto je důležitý rozdíl, protože bajt je 8x tak velký jako bit.

Například 100 kB (kilobajtů) = 800 kB (kilobitů).