Domovská stránka > J > Jak Vyfotit Text Iphone?

Jak vyfotit text Iphone?

Při aktivním fotoaparátu

Stačí otevřít aplikaci Fotoaparát, kliknout v pravém dolním rohu na ikonu rozeznání textu a text vybrat.

Přečtěte si více

Lidé se také ptají, jak přeložit text na fotce?

Překlad obsahu, který najdete pomocí fotoaparátu

 1. Na telefonu nebo tabletu Android otevřete aplikaci Překladač .
 2. V případě potřeby vyberte jazyk, ze kterého a do kterého chcete překládat.
 3. Klepněte na Fotoaparát Přeložit obrázek .
 4. Namiřte fotoaparát na text, který chcete přeložit.
Jak nastavit zivy text? Změna nastavení živého přepisu
 1. Spusťte v zařízení aplikaci Nastavení .
 2. Klepněte na Zvuk. Živý přepis.
 3. V Nastavení můžete najít nebo změnit tyto možnosti: Můžete zapnout nebo vypnout živý přepis. Můžete skrýt nebo zobrazit vulgární výrazy. Můžete skrýt nebo zobrazit zvukové štítky, např. smích nebo potlesk.

Lidé se také ptají, jak převést text z papiru do mobilu?

Využívá se několik přístupů:

 1. fotoaparát smartphonu v kombinaci s mobilní aplikací,
 2. klasický skener spolu s počítačovým programem,
 3. ruční skener se zabudovanou aplikací (funguje na principu přejíždění řádků - využívá se ale především u tištěného textu).
Jak Kopírovat text na iphonu? Po výběru textu, který chcete upravit, můžete začít psát nebo klepnutím na vybraný text zobrazit volby úprav:
 1. Vyjmutí: Klepněte na Vyjmout nebo použijte dvakrát za sebou sevření třemi prsty.
 2. Kopírování: Klepněte na Kopírovat nebo použijte sevření třemi prsty.

Podle toho, jak uložit obrázek jako text?

Vložte obrazec nebo klikněte na existující obrazec a zadejte text takto: Klikněte pravým tlačítkem myši na obrazec a vyberte Upravit text. Také, jak vložit do obrázku text ve wordu? Stačí kliknout pravým tlačítkem myši na ohraničení obrazce a pak kliknout na položku Přidat text. Text bude umístěn na obrazec. Text je teď přímo na obrazci! Po vložení textu mohu pomocí skupiny možností Písmo nebo Odstavec na kartě Domů konfigurovat styl textu.

Jak vytvořit obrázek s textem?

Text do obrázku vložíme díky ikoně A (TEXT), na kterou klikneme a která je v záhlaví nad obrázkem. Klikneme na ikonu A (TEXT) a poté na obrázek. Zobrazí se vám obdélník, který můžeme posouvat /zvětšovat/ zmenšovat. V obdélníku se objevuje kurzor myši, a když do něj kliknete, můžeme psát text. Jak převést text na audio? Balabolka je Text-To-Speech aplikace pro konverzi psaného textu do mluvené podoby. Mluvené slovo lze pak přímo uložit do audio souborů WAV, MP3, MP4, OGG nebo WMA. Text k převodu je možné vkládat přímo ze schránky nebo ze soouborů typu CHM, DjVu, DOC, EPUB, FB2, HTML, ODT, PDF a RTF.

Jak zapnout čtení ve Wordu?

Funkce Číst nahlas je k dispozici pouze pro Office 2019, Office 2021 a Microsoft 365.

 1. Na kartě Revize vyberte Číst nahlas.
 2. Pokud chcete přehrát čtení nahlas, vyberte v ovládacích prvcích možnost Přehrát .
 3. Pokud chcete pozastavit čtení nahlas, vyberte Pozastavit.

By Thanasi

Jak dostat velký soubor na flash disk? :: Jak zkopírovat text z obrázku?
Užitečné odkazy