Domovská stránka > J > Jak Restartovat Iphone Když Nejde Tlačítko?

Jak restartovat iPhone když nejde tlačítko?

Na svém iOS zařízení spusťte Nastavení. Klepněte na Obecné > Zpřístupnění > AssistiveTouch. Klepněte a podržte tlačítko pro uzamčení obrazovky, dokud se nezobrazí výzva k přejetí pro vypnutí. Jakmile se telefon vypne, připojte jej pomocí kabelu ke zdroji napájení – po chvilce se zapne sám.

Přečtěte si více

Lidé se také ptají, jak vypnout iphone bez tlačítka?

Přejděte do Nastavení> Obecné a vyberte Vypnout. Je to na samém konci. Zobrazí se obrazovka Posunutí k vypnutí. Přetáhněte jezdec doprava a váš iPhone se vypne. Jak vypnout na tvrdo iPhone? Restartování iPhonu

  1. Podržte boční tlačítko spolu s libovolným z tlačítek hlasitosti, dokud se nezobrazí vypínací posuvník.
  2. Přetáhněte posuvník a počkejte 30 sekund, dokud se zařízení nevypne.
  3. Zařízení znova zapnete tak, že podržíte boční tlačítko (na pravé straně iPhonu), dokud se nezobrazí logo Apple.

Jak vypnou iPhone XS?

Vypnutí a zapnutí

Pro zapnutí telefonu podržte boční tlačítko až se zobrazí logo Apple. Pro vypnutí stiskněte a podržte boční tlačítko spolu s jedním z tlačítek hlasitosti až se zobrazí posuvník. Zařízení vypnete přetažením posuvníku. Podle toho, co se stane při továrním nastavení? Obnova do továrních hodnot je operace, během které dojde ke smazání všech dat, aplikací a nastavení. Dostane se do stavu v jakém byl při rozbalení z krabičky. Jedná se o doporučený krok, pokud nějaká funkce telefonu nefunguje i přes její správné nastavení.

Co se stane kdyz dám telefon do tovarniho nastaveni?

Při obnovení továrního nastavení budou z telefonu odstraněna veškerá data. Data uložená v účtu Google budou obnovena, všechny aplikace však budou odinstalovány a jejich data vymazána. Resetování do továrního nastavení může trvat až hodinu. Nabijte telefon alespoň na 70 %. Když to vezmeme v úvahu, jak oživit iphone? Za předpokladu, že chcete tipy na oživení iPhonu:
1. Zkontrolujte baterii
Pokud se váš iPhone nechce zapnout, měli byste nejprve zkontrolovat baterii. Ujistěte se, že je iPhone řádně připojen ke zdroji napájení a že nabíjecí kabel není poškozený. Pokud je připojen a baterie se stále nenabíjí, možná bude nutné baterii vyměnit.
2. Vynucený restart iPhonu
Pokud není problém v baterii, dalším krokem je zkusit iPhone násilně restartovat. Tento postup se liší podle toho, jaký model iPhonu máte.
3. Aktualizace iPhonu
Pokud násilný restart iPhonu nepomohl, dalším krokem je kontrola aktualizací. Pokud je pro váš iPhone k dispozici aktualizace, stáhněte ji a nainstalujte.
4. Obnovení iPhonu
Pokud máte stále potíže s oživením iPhonu, možná jej budete muset obnovit. Tím dojde k vymazání všech dat v iPhonu, proto si je nejprve nezapomeňte zálohovat.

Můžete se také zeptat, jak se zapina iphone 7?

Jak zapnout a vypnout telefon

  1. Zapněte telefon: Stiskněte a podržte tlačítko Zapnout/Vypnout, dokud se nerozsvítí displej.
  2. Zadejte PIN kód: Pokud zadáte nesprávný PIN kód třikrát po sobě, SIM karta se zablokuje. SIM kartu odblokujete zadáním kódu PUK.
  3. Vypněte telefon: Stiskněte a podržte tlačítko Zapnout/Vypnout.
Jak se vypina iPhone 13? iPhone 13 můžete vypnout dvěma způsoby. Prvním způsobem je stisknutí a podržení tlačítka napájení na pravé straně zařízení po dobu několika sekund. Na obrazovce se zobrazí nabídka s možností vypnutí. Druhým způsobem je přejít do Nastavení > Obecné > Vypnout.

Jak odemknout iPhone bez Home Button?

To lze provést několika způsoby:
1. Pomocí funkce AssistiveTouch vytvořte na obrazovce virtuální tlačítko domů. Tuto funkci najdete v aplikaci Nastavení v části Zpřístupnění.
2. Pomocí Siri můžete otevírat aplikace a provádět další akce. Tuto funkci lze aktivovat vyslovením "Hey Siri" nebo podržením domovského tlačítka (pokud jím váš iPhone disponuje).
3. Pomocí hlasového ovládání můžete otevírat aplikace a provádět další akce. Tuto funkci najdete v aplikaci Nastavení v části Zpřístupnění.
4. Pomocí funkce zvětšení zvětšete vše na obrazovce. Tuto funkci najdete v aplikaci Nastavení v části Zpřístupnění.

By Ianthe Gunkelman

Co mám dělat když se nudí? :: Jak otevřít iPhone?
Užitečné odkazy