Domovská stránka > J > Jak Restartovat Iphone Když Nejde Tlačítko?

Jak restartovat iPhone když nejde tlačítko?

Na svém iOS zařízení spusťte Nastavení. Klepněte na Obecné > Zpřístupnění > AssistiveTouch. Klepněte a podržte tlačítko pro uzamčení obrazovky, dokud se nezobrazí výzva k přejetí pro vypnutí. Jakmile se telefon vypne, připojte jej pomocí kabelu ke zdroji napájení – po chvilce se zapne sám.

Přečtěte si více

Lidé se také ptají, jak vypnout iphone bez tlačítka?

Přejděte do Nastavení> Obecné a vyberte Vypnout. Je to na samém konci. Zobrazí se obrazovka Posunutí k vypnutí. Přetáhněte jezdec doprava a váš iPhone se vypne. Jak vypnout na tvrdo iPhone? Restartování iPhonu

  1. Podržte boční tlačítko spolu s libovolným z tlačítek hlasitosti, dokud se nezobrazí vypínací posuvník.
  2. Přetáhněte posuvník a počkejte 30 sekund, dokud se zařízení nevypne.
  3. Zařízení znova zapnete tak, že podržíte boční tlačítko (na pravé straně iPhonu), dokud se nezobrazí logo Apple.

Jak vypnou iPhone XS?

Vypnutí a zapnutí

Pro zapnutí telefonu podržte boční tlačítko až se zobrazí logo Apple. Pro vypnutí stiskněte a podržte boční tlačítko spolu s jedním z tlačítek hlasitosti až se zobrazí posuvník. Zařízení vypnete přetažením posuvníku. Podle toho, co se stane při továrním nastavení? Obnova do továrních hodnot je operace, během které dojde ke smazání všech dat, aplikací a nastavení. Dostane se do stavu v jakém byl při rozbalení z krabičky. Jedná se o doporučený krok, pokud nějaká funkce telefonu nefunguje i přes její správné nastavení.

Co se stane kdyz dám telefon do tovarniho nastaveni?

Při obnovení továrního nastavení budou z telefonu odstraněna veškerá data. Data uložená v účtu Google budou obnovena, všechny aplikace však budou odinstalovány a jejich data vymazána. Resetování do továrního nastavení může trvat až hodinu. Nabijte telefon alespoň na 70 %. Když to vezmeme v úvahu, jak oživit iphone? Na iPhone 8/8 Plus, iPhone X a novějších: Klikněte a ihned pusťte tlačítko pro zvýšení hlasitosti. Dále stiskněte a okamžitě pusťte tlačítko pro snížení hlasitosti. Poté stiskněte zapínací tlačítko ON/OFF a podržte jej po dobu 15 sekund, dokud se neobjeví logo Apple.

Můžete se také zeptat, jak se zapina iphone 7?

Jak zapnout a vypnout telefon

  1. Zapněte telefon: Stiskněte a podržte tlačítko Zapnout/Vypnout, dokud se nerozsvítí displej.
  2. Zadejte PIN kód: Pokud zadáte nesprávný PIN kód třikrát po sobě, SIM karta se zablokuje. SIM kartu odblokujete zadáním kódu PUK.
  3. Vypněte telefon: Stiskněte a podržte tlačítko Zapnout/Vypnout.
Jak se vypina iPhone 13? Chcete -li vypnout iPhone 13, podržte boční tlačítko jedním z tlačítek hlasitosti a zavolejte vypnete posunutím skluzavka. Odtud jednoduše vypněte iPhone. Dalším způsobem, jak vypnout iPhone, je přejít do Nastavení → Obecné, přejděte do spodní části stránky a klepněte na tlačítko Vypnout.

Jak odemknout iPhone bez Home Button?

Jděte do Nastavení → Zpřístupnění → Dotyk → Assistive touch a zapněte pomocí přepínače. Za předpokladu, že budete Assistive Touch používat pouze jako náhradu za Home button, lze nastavit, že po jednom klepnutí se virtuálně stiskne domovské tlačítko.

By Ianthe Gunkelman

Co mám dělat když se nudí? :: Jak otevřít iPhone?
Užitečné odkazy