Domovská stránka > J > Jak Zadat Citace?

Jak zadat citace?

Mezi nejpoužívanější generátory citací v České republice patří:

  1. citace.com – citování podle normy ČSN ISO 690,
  2. generátor citací vydavatelství VŠCHT Praha – citování podle normy ČSN ISO 690 a ACS,
  3. citace.dumy.cz – citování obrázků podle normy ČSN ISO 690.

Přečtěte si více

Jak se citují skripta?

Název: podnázev. Vedlejší název [Typ nosiče]. Další tvůrce. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování, Datum aktualizace/revize [Datum citování]. Jak správně parafrázovat text? Parafráze je přepis textu vlastními slovy (také parafrázování, přeformulování, opis). Také v případě parafráze se by se mělo odkázat na zdroj, z něhož bylo čerpáno. V případě parafrázování někdy zkracujeme – výsledný text bývá kratší, než ten původní.

Pokud jde o to, jak správně citovat v textu?

Odkaz v textu

Jméno tvůrce a rok vydání citovaného zdroje jsou uvedeny v textu ve formě jméno-datum v kulatých závorkách. Pokud se jméno tvůrce vyskytuje přirozeně v textu, následuje pouze rok v kulatých závorkách. Lokace citace ve zdroji (rozsah stran, ze kterých bylo citováno) se uvádí do kulatých závorek za rok.
Jak citovat Harvardský systém? Obecná pravidla pro Harvardský systém

✓ Jméno tvůrce a rok vydání citovaného zdroje jsou uvedeny v textu ve formě (jméno, rok, rozsah stran). v závorce pouze autora a rok. Bibliografické citace jsou uspořádány v seznamu zdrojů v abecedním pořadí podle příjmení autorů (dále podle roku, pak podle názvu).

Jak citovat přeloženou knihu?

Pokud ho z vážných důvodů uvést chcete, nejlépe do poznámky pod čarou. Citujete-li literaturu přeloženou do češtiny, není třeba překladatele výslovně uvádět, a pokud ho uvést chcete, učiňte tak nejlépe jednorázově v závěrečném seznamu literatury. Příklad: Tocqueville, Alexis de 2003. Jak citovat podle ISO 690? Autor (PŘÍJMENÍ, Jméno). Název: podnázev. Vedlejší název. Vydání.

Může se také zeptat, jak dlouhá může být prima citace?

Přímá citace neboli citát je doslovně převzatý text, který uvádíme vždy v uvozovkách, můžeme jej i typograficky zvýraznit kurzívou. V případě delšího citátu než 40 slov nebo 4 řádky lze citát napsat do samostatného odstavce s odsazením 5 pt či o jeden bod menším písmem. Jak správně citovat v bakalářské práci? V případě, že v textu používáte text, který je doslovně převzat z díla jiného autora, je nutné jej označit jako přímou citaci. Pod přímou citací rozumíme odlišení textu kurzívou od jiného textu, a jeho oddělení uvozovkami. Za takovouto citací opět uvádíme autora, publikaci a číslo strany ze které jsme text převzali.

Můžete se také zeptat, co je to úplná bibliografická citace?

Bibliografická citace je údaj o dokumentu ve správné formě, který autor použil při vytváření nějaké práce. Název pochází z anglického slova citation – což znamená převzatá část textu. Je to tedy část nějakého textu, který je přepsaný doslovně.

By Colinson

Jak se dostat přes Face ID? :: Jak má vypadat parafráze?
Užitečné odkazy