Domovská stránka > J > Jak Žádat O Sociální Dávky?

Jak žádat o sociální dávky?

Pro nárok na dávky státní sociální podpory se za rozhodné příjmy považují především příjmy ze závislé činnosti, příjmy z podnikání či jiné samostatné výdělečné činnosti, ale i dávky nemocenského a důchodového pojištění nebo třeba podpora v nezaměstnanosti či při rekvalifikaci včetně obdobných příjmů z ciziny.

Přečtěte si více

Jak žádat o příspěvek na bydlení?

Žádost o příspěvek na bydlení

  1. Žádost podávejte na kontaktním pracovišti ÚŘADU PRÁCE ČR, NE na Ministerstvo práce a sociálních věcí.
  2. Žádost podejte na kontaktní pracoviště podle místa skutečného pobytu.
  3. Pokud máte příjem, doložte Doklad o výši čtvrtletního příjmu, a to za každou osobu, která byt užívá (v bytě bydlí)
Kdo má nárok na mimořádnou okamžitou pomoc? Mimořádná okamžitá pomoc může být poskytnuta osobě (osobám společně posuzovaným), která nemá vzhledem k příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům dostatečné prostředky na úhradu nákladů spojených s pořízením nebo opravou nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby.

Kdy můžu žádat o hmotnou nouzi?

Osoba či rodina nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb na úrovni ještě přijatelné pro společnost. Kde žádat o mimořádnou okamžitou pomoc? Žádost podávejte na kontaktním pracovišti ÚŘADU PRÁCE ČR, NE na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Žádost podejte na kontaktní pracoviště podle místa trvalého pobytu.

Kdo rozhoduje o sociálních dávkách?

Dávky SSP vyplácí úřad práce, který je příslušný k rozhodování o dávkách. Jde o úřad podle místa trvalého pobytu oprávněné osoby. Na co mám nárok? Mezi sociální dávky patří vedle příspěvku na bydlení také přídavek na dítě, rodičovský příspěvek a porodné – podrobnosti o těchto dávkách najdete v sekci rodičovství. Osoby ve finanční tísni můžou čerpat dávky v hmotné nouzi, konkrétně doplatek na bydlení, mimořádnou okamžitou pomoc nebo příspěvek na živobytí.

Kolik se dostávají sociální dávky?

sociální

Pro jednotlivce3860
Pro druhou a další dospělou osobu v domácnosti3200
Pro nezaopatřené dítě ve věku
do 6 let1970
6 až 15 let2420
2 další řádky Kdo má nárok na doplatek na bydlení? Nárok na doplatek na bydlení má vlastník bytu, stavby pro individuální či rodinnou rekreaci, jiného než obytného prostoru nebo jiná osoba, která užívá byt, pobytovou sociální službu, ubytovnu nebo jiný než obytný prostor na základě smlouvy, rozhodnutí, nebo jiného právního titulu.

Co doložit při žádosti o příspěvek na bydlení?

Když to shrneme, tak je na úřadě nutné předložit žádost o příspěvek na bydlení, průkaz totožnosti žadatele, doklady o výši čtvrtletních příjmů rodiny, doklady o výši nákladů na bydlení, nájemní smlouvu a u dětí do 15 let rodný list. O příspěvek na bydlení je třeba žádat každé kalendářní čtvrtletí.

By Aurlie Bundage

Kdo má nárok na příspěvek na bydlení? :: Co mám dělat když se mi sekne notebook?
Užitečné odkazy