Domovská stránka > J > Jak Zadat Podmínku V Excelu?

Jak zadat podmínku v Excelu?

Vzorec s podmínkou se zapisuje v následujícím tvaru:

 1. =KDYŽ(adresa buňky + zadání podmínky; pokud je podmínka pravdivá, provede se první výpočet; pokud podmínka pravdivá není, tak se provede druhý výpočet)
 2. =A(první podmínka co musí být splněna ; druhá podmínka co musí být splněna ;)

Přečtěte si více

Tak jak se píše mocnina?

levý Alt + 94

Další možností, jak napsat znak mocniny, je přepnutí do anglické klávesnice a poté zkratka Shift + 6.
Jak udělat mocninu? Předpoklad: Vaše klávesnice musí mít numerickou část, jinak je tento postup neproveditelný.

 1. ^2 = Stiskněte levý Alt a nepřestávejte ho držet. Na numerické klávesnici vyťukejte kód 94.
 2. ² = Zde je nejprve nutné přepnout na anglickou klávesnici, protože s českou to nejde.

Když to vezmeme v úvahu, jak se dělá odmocnina?

Pokud na své klávesnici nemáte klávesu ^ , můžete místo ní dvakrát zmáčknout * . Druhou odmocninu můžete vypočítat pomocí symbolu √ ( Ctrl + R ). n-tou odmocninu vypočítáte vložením čísla v podobě dolního indexu před symbol odmocniny. Jak psát vzorce? Vyzkoušejte to!

 1. Vyberte Vložit > Rovnice nebo stiskněte Alt + =.
 2. Pokud chcete použít předdefinový vzorec, vyberte Návrh >Equation.
 3. Pokud chcete vytvořit vlastní, vyberte Návrh >Equation > Ink Equation.
 4. K napsání rovnice použijte prst, pero nebo myš.
 5. Výběrem možnosti Vložit přenesete rovnici do souboru.

Jak napsat dolní index v Excelu?

Použití formátu horního nebo dolního indexu na text

 1. Vyberte znak, který chcete formátovat jako horní nebo dolní index.
 2. Na kartě Domů vyberte ve skupině Písmoikonu pro otevření dialogového okna Písmo.
 3. Na kartě Písmo zaškrtněte v části Efekty políčko Horní index nebo Dolní index.
Také, co je to graf funkce? V matematice je graf funkce f(x1, x2, …, xn) množina všech (n+1)-tic (x1, x2, …, xn, f(x1, x2, …, xn)). Jako graf je též označena grafická reprezentace této množiny ve formě křivky, přímky, lomené čáry nebo plochy, spolu s osami v kartézské soustavě souřadnic.

Lidé se také ptají, co může být obsahem buňky?

Co buňka obsahuje

Každá jednotlivá buňka, může obsahovat: Hodnota - číselné, textové, datum čas,.. Číslo - číselné hodnoty, což kromě samotného čísla může představovat datum, čas. Text - Jakýkoliv text, omezení jen délkou pro jednotlivou buňku.
Jak udělat ze vzorce hodnotu Excel? Nahrazení vzorců jejich počítaných hodnot

 1. Vyberte buňku nebo oblast buněk obsahující vzorce. Jestliže se jedná o Maticový vzorec, vyberte oblast, která ho obsahuje.
 2. Klikněte na Kopírovat .
 3. Klikněte na Vložit .
 4. Klikněte na šipku vedle možnosti Možnosti vložení a potom klikněte na Jenom hodnoty.

Můžete se také zeptat, jak použít funkcí svyhledat?

Syntaxe SVYHLEDAT. Funkce SVYHLEDAT (anglicky název: VLOOKUP) vyhledá v prvním sloupci tabulky požadovanou/hledanou hodnotu a vrátí hodnotu, která je ve stejném řádku (jako nalezená hodnota), ale nachází se v jiném (námi určeném) sloupci zdrojové tabulky.

By Harmaning Rubiya

Jak psát vzorce v Excelu? :: Jak udělat Deleno v Excelu?
Užitečné odkazy