Domovská stránka > C > Co Je To Citace?

Co je to citace?

Citace není v češtině zcela jednoznačný termín. Nejčastěji se užívá ve smyslu uvedení použitého zdroje. ČSN ISO 690 citaci definuje jako „data, popisující informační zdroj nebo jeho část dostatečně přesně a podrobně pro identifikaci a umožnění jeho vyhledávání“.

Přečtěte si více

Jak se píše citát?

“ Je‑li uvozovací věta do přímé řeči nebo citátu vložena, označuje se počátečním a koncovým uvozovacím znaménkem každý jednotlivý úsek přímé řeči nebo citátu. Druhé uvozovací znaménko se píše až za tečku, čárku atd., např. „Měl jsem velká očekávání,“ pravil Luboš, „ale už po prvních dnech jsem odhalil svou naivitu. Lidé se také ptají, co je úplná bibliografická citace? Bibliografická citace je údaj o dokumentu ve správné formě, který autor použil při vytváření nějaké práce. Název pochází z anglického slova citation – což znamená převzatá část textu. Je to tedy část nějakého textu, který je přepsaný doslovně.

Jak parafrázovat zákon?

Tvůrce. Typ dokumentu, číslo a rok zveřejnění ve sbírce, datum schválení, název. In: Sbírka zákonů datum. ISSN. Jak citovat sám sebe? Pokud citujete sami sebe, jedná se o tzv. autocitace a jedná se o citaci jako každou jinou. Tato problematika se ale spíše řeší u vědeckých pracovníků, nicméně platí následující pravidla: Citujete sami sebe vždy, když čerpáte z vlastních starších prací (např.

Jak se cituje článek?

Bibliografická citace článku začíná vždy autorem článku, pokud není autor uveden, tak údaj vynecháme. Následuje název článku, který zapisujeme normálním písmem, nikoli kurzívou, protože se jedná o název části. Následuje kurzívou psaný název periodika, volitelně nakladatelské údaje a poté důležité informace o číslování. Jak citovat preklad? využít přímé citace, snažíte se daný text co nejpřesněji přeložit (pozor však na tzv. otrocký překlad), dáte jej do uvozovek a kurzívy a doplníte poznámkou, že se jedná o Váš vlastní překlad (např. za přímou citací a bibl. odkazem napíšete „(překlad vlastní)“; „(překlad autora)“).

Jak má vypadat citace?

Odkaz v textu

Jméno tvůrce a rok vydání citovaného zdroje jsou uvedeny v textu ve formě jméno-datum v kulatých závorkách. Pokud se jméno tvůrce vyskytuje přirozeně v textu, následuje pouze rok v kulatých závorkách. Lokace citace ve zdroji (rozsah stran, ze kterých bylo citováno) se uvádí do kulatých závorek za rok.
Lidé se také ptají, jak parafrázovat příklad? Příklad parafráze 2

  1. Původní text: Šel ulicí, kde bylo popadané listí.
  2. Parafráze: Procházel se ulicí pokrytou listím (viz web).

Co Necitovat?

Platí, že se necitují poznatky a myšlenky, k nimž jste dospěli sami, a všeobecně známá fakta. Problém může dělat zvláště odlišení toho, co je všeobecně známé. Do této kategorie je řazeno vše, co spadá do všeobecného vzdělání, a základy daného oboru, ke kterému se text vztahuje.

By Monk Shvani

Jak převést obrázek na pixely? :: Jak Parafrazovat parafrázi?
Užitečné odkazy