Domovská stránka > J > Jak Se Píše Citace V Textu?

Jak se píše citace v textu?

Existují dva základní způsoby, jak využít ve svém textu cizí informace či myšlenky: citace a parafráze. V citaci uvádíte doslovné znění svého zdroje a dáváte ho do uvozovek. Parafráze je naopak volným zopakováním myšlenek a do uvozovek se nedává. Pro obě ale platí, že je třeba původní text reprodukovat přesně.

Přečtěte si více

Také, jak zadat citace?

Mezi nejpoužívanější generátory citací v České republice patří:

 1. citace.com – citování podle normy ČSN ISO 690,
 2. generátor citací vydavatelství VŠCHT Praha – citování podle normy ČSN ISO 690 a ACS,
 3. citace.dumy.cz – citování obrázků podle normy ČSN ISO 690.
Jak citovat z idnes? Nejedná se tedy o elektronickou verzi tištěných novin, ale zpravodajský server, kde články vycházejí nezávisle na tištěné verzi, proto je citujeme jako příspěvek na webu. U příspěvku je také potřeba uvádět celé datum a čas zveřejnění, vč.

Jak citovat tamtéž?

Abychom nemuseli u stejných odkazů pod čarou, které jdou přímo za sebou, uvádět znovu zkrácenou citaci, můžeme použít slovo Tamtéž a uvést jen stranu (viz příklad). Na intrapersonální úrovni se komunikační výzkum soustře- ďuje na zpracování informace18. Jak se citují noviny? Název: podnázev článku. Název: podnázev zdrojového dokumentu [druh nosiče]. Vydání. Datum vydání zdrojového dokumentu, svazek (ročník), číslo, datum aktualizace/revize [datum citování u online dokumentů], lokace v rámci zdrojového dokumentu.

Co je to citace?

Citace není v češtině zcela jednoznačný termín. Nejčastěji se užívá ve smyslu uvedení použitého zdroje. ČSN ISO 690 citaci definuje jako „data, popisující informační zdroj nebo jeho část dostatečně přesně a podrobně pro identifikaci a umožnění jeho vyhledávání“. Jak se parafrázuje? V parafrázi jsou hlavní myšlenky daného odstavce vyjádřeny vlastními slovy, takže nenarušují plynulost textu a nepůsobí cizorodě.

 1. Při použití parafráze je nutné dobře rozumět původnímu textu tak, abychom jej nezkreslili.
 2. Parafráze myšlenku obvykle shrnuje, takže bývá kratší než samotný zdrojový text.

Jak se dělá citace ve Wordu?

Vytvoření bibliografie, citací a odkazů

 1. Umístěte kurzor na konec textu, který chcete citovat.
 2. Přejděte na Odkazy >styla zvolte styl citace.
 3. Vyberte Vložit citaci.
 4. Zvolte Přidat nový zdroj a vyplňte informace o zdroji.
Jak se cituje článek? Bibliografická citace článku začíná vždy autorem článku, pokud není autor uveden, tak údaj vynecháme. Následuje název článku, který zapisujeme normálním písmem, nikoli kurzívou, protože se jedná o název části. Následuje kurzívou psaný název periodika, volitelně nakladatelské údaje a poté důležité informace o číslování.

Jak správně citovat prezentaci?

Jak by citace měla vypadat v praxi?

 1. Citace webové stránky: Jméno autora stránky (je-li uvedeno). Název stránky (tag "title") [online].
 2. Citace knihy: PŘÍJMENÍ, Jméno. Název knihy : podnázev.
 3. Citace časopisu: Název. Místo vydání : Název nakladatelství, roky vydání (od-do), ročník (od-do).

By Manaker Swofford

Jak správně citovat diplomovou práci? :: Jak se zbavit virů v Androidu?
Užitečné odkazy