Domovská stránka > J > Jak Má Vypadat Parafráze?

Jak má vypadat parafráze?

Existují dva základní způsoby, jak využít ve svém textu cizí informace či myšlenky: citace a parafráze. V citaci uvádíte doslovné znění svého zdroje a dáváte ho do uvozovek. Parafráze je naopak volným zopakováním myšlenek a do uvozovek se nedává. Pro obě ale platí, že je třeba původní text reprodukovat přesně.

Přečtěte si více

Jak Parafrazovat parafrázi?

Jak správně parafrázovat a odkazovat na parafráze

  1. parafráze se nedává do uvozovek.
  2. parafráze by měla být kratší než původní text.
  3. parafráze je interpretace textu vlastními slovy.
  4. parafráze musí být ocitovaná
Jak citovat příklady? Tvůrce, rok (harvard). Název publikace. Vydání (neuvádíme, pokud se jedná o 1. vydání).

Jak označit parafrázi v textu?

Parafrázi nijak graficky nedodlišujeme od ostatního textu a vždy ji opatříme citací. Bez ohledu na délku parafráze ji formulujeme tak, aby bylo čtenáři zcela zřejmé, kde parafráze začíná a kde končí (jakými způsoby viz níže příklady). Můžete se také zeptat, jak citovat preklad? využít přímé citace, snažíte se daný text co nejpřesněji přeložit (pozor však na tzv. otrocký překlad), dáte jej do uvozovek a kurzívy a doplníte poznámkou, že se jedná o Váš vlastní překlad (např. za přímou citací a bibl. odkazem napíšete „(překlad vlastní)“; „(překlad autora)“).

Můžete se také zeptat, jak má vypadat prima citace?

- Přímá citace je doslovné převzetí části textu jiného autora. Musí být v textu graficky zvýrazněna uvozovkami nebo kurzívou (zkratka cit. se v tomto případě nepoužívá). Co je to parafráze? Parafráze je interpretace cizích myšlenek vlastními slovy, vždy citujeme, a to stejně jako u přímých citací. Parafrází se nerozumí, že v dané větě vyměníte pár slov, úroveň parafráze určuje, nakolik jste byli schopni porozumět dané problematice.

Jak citovat nepřímo?

Nepřímou citací se rozumí parafráze obsahu myšlenek nebo informací původního dokumentu, vyjádřená vlastními slovy (nikoliv doslovně – např. pomocí myšlenkové zkratky). Jde o přiznání čerpání myšlenek z jiných zdrojů, které nejsou autorovým originálním výtvorem. Jak parafrázovat v diplomové práci? PARAFRÁZE neboli nepřímá citace znamená, že teorii, myšlenku, resp. text z odborné publikace interpretujete vlastními slovy s tím, že nedochází ke změně jeho významu. Pro parafráze platí, že se nedávají do uvozovek, mívají menší rozsah než originální text a stejně jako u přímých citací musí být uveden autor nebo zdroj.

Jak správně citovat prezentaci?

Jak by citace měla vypadat v praxi?

  1. Citace webové stránky: Jméno autora stránky (je-li uvedeno). Název stránky (tag "title") [online].
  2. Citace knihy: PŘÍJMENÍ, Jméno. Název knihy : podnázev.
  3. Citace časopisu: Název. Místo vydání : Název nakladatelství, roky vydání (od-do), ročník (od-do).

By Nancey Lichtenfeld

Jak zadat citace? :: Jak postupuje ALS?
Užitečné odkazy