Domovská stránka > J > Jak Tvořit Citace Ve Wordu?

Jak tvořit citace ve Wordu?

Vytvoření bibliografie, citací a odkazů

 1. Umístěte kurzor na konec textu, který chcete citovat.
 2. Přejděte na Odkazy >styla zvolte styl citace.
 3. Vyberte Vložit citaci.
 4. Zvolte Přidat nový zdroj a vyplňte informace o zdroji.

Přečtěte si více

Jak vytvořit odkaz na citaci ve Wordu?

Vložení křížového odkazu

 1. Do dokumentu zadejte text, kterým začíná křížový odkaz.
 2. Na kartě Vložení klikněte na Křížový odkaz.
 3. V poli Typ odkazu klikněte na rozevírací seznam a vyberte, na co chcete vytvořit odkaz.
 4. V poli Vložit odkaz na klikněte na informace, které chcete vložit do dokumentu.
Jak zadat citace? Mezi nejpoužívanější generátory citací v České republice patří:
 1. citace.com – citování podle normy ČSN ISO 690,
 2. generátor citací vydavatelství VŠCHT Praha – citování podle normy ČSN ISO 690 a ACS,
 3. citace.dumy.cz – citování obrázků podle normy ČSN ISO 690.

Jak psát citace v textu?

Odkaz v textu

Jméno tvůrce a rok vydání citovaného zdroje jsou uvedeny v textu ve formě jméno-datum v kulatých závorkách. Pokud se jméno tvůrce vyskytuje přirozeně v textu, následuje pouze rok v kulatých závorkách. Lokace citace ve zdroji (rozsah stran, ze kterých bylo citováno) se uvádí do kulatých závorek za rok.
Jak řadit citace? v seznamu bibliografických citací uspořádaných předmětově je v jednotlivých bibliografických citacích vždy řazen název na prvním místě a tvůrce až druhý, v seznamech map je na prvním místě název oblasti, v seznamech filmů název apod.

Jak propojit citace?

Propojení odborného textu a seznamu použité literatury

 1. přímé citace – doslovně přebíráme text, nutné odlišit od Vašeho vlastního textu, vždy píšeme v uvozovkách, často doplněno kurzívou, přímá citace má poté podobu „kurzívy v uvozovkách“.
 2. parafráze – cizí myšlenky popisujeme vlastními slovy – také vždy citujeme.
Jak na odkazy v textu? Odkaz v textu

Číslem v kulatých závorkách, hranatých závorkách nebo horním indexu odkazujeme v textu na citované zdroje v pořadí, v jakém jsou citovány poprvé. V textovém editoru se propojují křížovými odkazy. Následné odkazy stejného citovaného zdroje obdrží stejné číslo jako první.

Tak jak vložit odkaz na soubor do wordu?

Vložení nebo propojení se souborem ve Wordu

 1. Přejděte na Vložení > objektu.
 2. Vyberte Vytvořit ze souboru.
 3. Vyberte Procházet a zvolte soubor, který chcete použít.
 4. Vyberte Vložit.
 5. Zvolte Zobrazit jako ikonu pro vložení nebo Odkaz na soubor pro odkaz.
 6. Vyberte OK.
Jak se cituje článek? Bibliografická citace článku začíná vždy autorem článku, pokud není autor uveden, tak údaj vynecháme. Následuje název článku, který zapisujeme normálním písmem, nikoli kurzívou, protože se jedná o název části. Následuje kurzívou psaný název periodika, volitelně nakladatelské údaje a poté důležité informace o číslování.

Co je to citace?

Citace není v češtině zcela jednoznačný termín. Nejčastěji se užívá ve smyslu uvedení použitého zdroje. ČSN ISO 690 citaci definuje jako „data, popisující informační zdroj nebo jeho část dostatečně přesně a podrobně pro identifikaci a umožnění jeho vyhledávání“.

By Samale Fraiser

Jak správně citovat prezentaci? :: Jak odstranit ciferník?
Užitečné odkazy