Domovská stránka > C > Co Nemůže Být Na Konci Radku?

Co nemůže být na konci Radku?

Řádek se nemá zalomit v mezislovních mezerách, které jsou užity: ve spojení neslabičných předložek k, s, v, z s následujícím slovem, např. k mostu, s bratrem, v Plzni, z nádraží, ve spojení slabičných předložek o, u a spojek a, i s výrazem, který po nich následuje, např.

Přečtěte si více

Jak psát správně lomítko?

Stiskneme levý Alt a držíme ho zmáčknutý. Na numerické části klávesnice zadáme číselný kód 47. Pustíme levý Alt a / se okamžitě napíše. Jak se píše Aš? Odpověď: Podle pravidel o psaní čárek bychom měli výrazy a. s. a s. r. o. správně psát s mezerami po tečce za zkratkou a. (nebo s. r.) a tyto výrazy pak v souvislém textu oddělovat z obou stran čárkou, protože jde o přístavek (viz heslo spol.

Také, jak napsat číslovku?

Vypisujeme‑li číslovky slovy, píšeme každé slovo zvlášť, např. dvacet jedna, padesát čtyři, devět set, dva tisíce (jedno) sto šedesát osm, dva tisíce dvě stě třicet jedna, jeden milion tři sta tisíc sedm set šedesát osm; dvacátý pátý, stý padesátý, čtyřstý sedmdesátý osmý, tisící devítistý padesátý šestý. Jak napsat Nezlomitelnou pomlčku? Nezlomitelná pomlčka

Za normální pomlčkou následuje, je-li na konci řádku, odřádkování. Nezlomitelná pomlčka oproti běžné způsobí, že se za ní řádek nezlomí a část před ní i za ní se chová jako jediné slovo – řádek se láme před ním nebo za ním. Ve značkovacích jazycích se zapisuje entitou ‑.

Jak se píše pomlčka na klávesnici?

Jedná se o delší horizontální čáru (–) mezi dvěma slovy z obou stran oddělenou mezerami (n pomlča). Na klávesnici se píše pomocí kombinace levý ALT + 0150 Můžete narazit i na delší pomlčku (m pomlčka), který se píše kombinací kláves levý ALT + 0151 (—). Jak se píše pomlčka mezi čísly? V tom druhém případě píšeme mezi číslovkami pomlčku. Pokud ji na klávesnici nemáte, píše se zkratkou ALT + 0150. A neodděluje se mezerami od číslovek, tedy v tomto případě. (Pokud jste si ještě nepřečetli můj e-book zdarma 6 dopisů interpunkčním znaménkům aneb jak na ně vyzrát, pak vám ho vřele doporučuji.

Co je Grotesk?

Grotesk je označením pro styl bezpatkových písem, jehož zakladatelem se v roce 1832 stal William Thorowgood. W. T. přišel s úplně prvním bezpatkovým písmem, které pracuje s minuskulními znaky. Co je Egyptienka? Egyptienka (z francouzského Egyptienne) je písmo vycházející z antikvy, proto se také nazývá lineární antikva serifová nebo lineární písmo serifové (v klasifikačním systému Jana Solpery), v anglofonním světě také slab serif.

Co jsou Mnemogramy?

Mnemogramy - předměty, které sloužily k vyjádření slov bez mluvení (neverbální komunikace) založené na paměti člověka.

By Schinica

Co znamená těkavost? :: Co je to typografie tiskoviny?
Užitečné odkazy