Domovská stránka > C > Co By Nemělo Být Na Konci Radku?

Co by nemělo být na konci Radku?

Řádek se nemá zalomit v mezislovních mezerách, které jsou užity: ve spojení neslabičných předložek k, s, v, z s následujícím slovem, např. k mostu, s bratrem, v Plzni, z nádraží, ve spojení slabičných předložek o, u a spojek a, i s výrazem, který po nich následuje, např.

Přečtěte si více

Podle toho, jak odstranit prázdné odstavce ve wordu?

Prázdné odstavce se v dokumentu zobrazují jako prázdné řádky. Pokud je chcete odebrat, stačí je vybrat a odstranit. (Odstavec ve Wordu je jakýkoli text, který končí tvrdým návratem.) Pokud chcete odstranit konec stránky, kliknutím ho vyberte a stiskněte klávesu Delete. Jak odstranit přebytečné odstavce? Odstranění odstavců z textu

  1. Díky programu Word z kancelářského balíku MS Office je to snadné. Otevřete si dokument ve Wordu. Klikněte na tlačítko nahradit (pravý horní roh)
  2. Do políčka najít napište, nebo zkopírujte: ^p. 3.1 A klikněte na nahradit vše.
  3. Hotovo, všechny odstavce z dokumentu máte odstraněny.

Jak nahradit Enter ve Wordu?

Jak na to je nasnadě. Do pole Najít zadáme ^t^t^t^t^t a do Nahradit totéž jen jednou, tedy ^t . A voilà, máme nahrazeno. Totéž platí i o Enterech . Co je pevná mezera ve Wordu? Pevná mezera je oblíbeným „neviditelným znakem“ u všech, komu slovo typografie není úplně cizí. Existují pravidla, která říkají, byste neměli nechat některé předložky či spojky osamoceny na konci řádku, protože se váží ke slovu, které následuje za nimi.

Jak se dělá pevná mezera v Powerpointu?

Pevná mezera v MS PowerPoint

To se udělá jednoduše pomocí zkratky alt+0160.
Jak udělat mezeru v HTML? Do HTML se zapisuje sekvencí " " (bez uvozovek), což znamená Non Breaking SPace (angl. doslova "ne-zlomitelná mezera"). Mezi dvěma slovy oddělenými pouze nedělitelnou mezerou prohlížeč nesmí zalomit řádek, proto se tomu říká i "tvrdá mezera".

Jak napsat prázdný znak?

Jak jej napsat, to do značné míry závisí na platformě, kterou používáte.

  1. Windows. Ve Windows funguje Alt+8203 nebo Alt+200B.
  2. Linux. Ctrl+Shift+U8203.
  3. Apple OS X.
  4. HTML.
  5. Nebo si můžete neviditelnou mezeru zkopírovat v následujícím textu.
Když to vezmeme v úvahu, jak zrušit zalomení sloupce? Odstraní ruční zalomení sloupce nalevo od aktivní buňky. Přemístěte kurzor na buňku napravo od zalomení sloupce, které je naznačeno svislou čarou, a zvolte Úpravy - Odstranit ruční zalomení - Zalomení sloupce. Ruční zalomení sloupce bude odstraněno.

Jak přeskočit na další řádek?

Pokud chcete v buňce na listu začít psát nový řádek textu nebo mezi řádky či odstavce umístit mezeru, vložte zalomení řádku stisknutím Alt+Enter.

By Vincenz

Jak vymazat posledni soubory? :: Jak odstranit mezery mezi řádky ve Wordu?
Užitečné odkazy