Domovská stránka > C > Co Musí Obsahovat Webové Stránky Obce?

Co musí obsahovat webové stránky obce?

Obcím je českými zákony stanoveno několik základních povinností,

  • Internetové stránky obcí musí obsahovat elektronickou úřední desku,
  • Internetové stránky obcí musí obsahovat povinné informace.
  • Internetové stránky obcí musí být bezbariérově přístupné
  • Obce musí mít elektronickou podatelnu.

Přečtěte si více

Co je to web?

World Wide Web (WWW, zkráceně web, v doslovném překladu „světově rozsáhlá pavučina“ nebo „celosvětová síť“) je označení pro systém prohlížení, ukládání a odkazování dokumentů nacházejících se v internetu. Jak by měla vypadat webová stránka? Informace jsou srozumitelné a přehledné. Informace na webové stránce jsou sdělovány jednoduchým jazykem a srozumitelnou formou, hlavní sdělení jsou uváděna již na začátku webové prezentace, text je vhodně členěn do menších bloků, informace zveřejňované na základě zákona jsou dostupné jako textový obsah.

Co jsou to webové stránky a kde jsou uložené?

Webová stránka, Internetová stránka, web page, www stránky, web je označení dokumentu s informacemi, jsou přístupné pomocí webového prohlížeče, jsou uloženy tak, že jsou přístupné více uživatelům, kteří k nim přistupují pomocí internetu a jsou prezentované pro návštěvníka estetickým a čitelným způsobem. Jak funguje WWW? Jak se webová stránka dostane do počítače návštěvníka

Internet je síť vzájemně propojených počítačů, které si mezi sebou mohou vyměňovat data. Aby si tedy návštěvník mohl prohlédnout jakoukoli webovou stránku, tak si kopii této stránky musí stáhnout z počítače, na kterém je tato stránka umístěna.

Co to je webové rozhraní?

Webová aplikace v softwarovém inženýrství je aplikace poskytovaná uživatelům z webového serveru přes počítačovou síť Internet, nebo její vnitropodnikovou obdobu (intranet). Webové aplikace jsou populární především pro všudypřítomnost webového prohlížeče jako klienta. Můžete se také zeptat, co je www1? WWW - zkratka pro World Wide Web (celosvětový web) - světová komunikační síť. Jedná se o síť vzájemně propojených hypertextových dokumentů přístupných na Internetu. Přes internetový prohlížeč mohou uživatelé vidět webové stránky obsahující textový obsah, obrázky videa a další multimediální obsah.

Co by měla obsahovat homepage?

Správný obsah homepage

Úvodní strana by měla představit vaši společnost nebo projekt, nabídnout pomocnou ruku pro další orientaci, upozornit na důležité či z pohledu návštěvníka zajímavé informace, které jsou na webu k dispozici. To vše v přehledné a dobře čitelné formě.
Když to vezmeme v úvahu, co by měly mít webové stránky? Jaké povinné údaje na webových stránkách máte mít?

  • Jméno firmy nebo živnostníka.
  • Sídlo podnikání
  • Identifikační číslo (zkratka IČO)
  • Daňové evidenční číslo u plátce DPH (zkratka DIČ)
  • Obchodní rejstřík.
  • V případě akciové společnosti – údaj o svolání valné hromady, který je alespoň s 30denním předstihem.

Jak mají vypadat moderní webové stránky?

Web stránky musí být “uživatelsky přívětivé”, ale “použitelnost” je v moderním webovém designu stejně důležitá. Responzivní webový design je důležitý trend na mobilním trhu. Zdůrazňuje technickou flexibilitu a zároveň zohledňuje i zařízení uživatele.

By Buke

Jak zjistit informace o webových stránkách? :: Jak zabezpecit stranku?
Užitečné odkazy