Domovská stránka > C > Co Vše Musí Obsahovat Výpověď Ze Strany Zaměstnance?

Co vše musí obsahovat výpověď ze strany zaměstnance?

Aby byla výpověď ze strany zaměstnance platná, musí splňovat následující náležitosti:

  • být písemná,
  • obsahovat údaje o tom, kdo ji dává, komu a kdy,
  • vlastnoručně podepsaná
  • a prokazatelná, co se doručení týká.

Přečtěte si více

Jak se vyhnout placení odstupného?

Odměna je běžnou součástí mzdy. Fakticky to znamená, že poskytuje-li zaměstnavatel odměnu, zaplatí vyšší částku, ale zaměstnanci přijde na účet méně. Na druhou stranu, pokud se zaměstnanec vzápětí ohlásí na místně příslušném Úřadu práce, nemá vyplacení odměny na rozdíl od odstupného odkladný účinek. Jak získat odstupné? Odstupné náleží i v případě skončení pracovního poměru dohodou nebo výpovědí ze strany zaměstnavatele ze zdravotních důvodů podle § 52 písm. d) zák. práce. Jedná se nejméně o dvanáctinásobek průměrného výdělku zaměstnance.

Podle toho, kdy není nárok na odstupné?

Kdy není nárok odstupné? Nárok na odstupné nevzniká: při výpovědi ze zdravotních důvodů, které nebyly způsobeny pracovním úrazem ani nemocí z povolání při výpovědi kvůli hrubému porušení povinností, například opakovaná absence či požití omamných látek na pracovišti. Jak se počítá průměrný výdělek pro odstupné? Každému dojde, že odstupné ve výši 2násobku průměrného měsíčního výdělku může být u dobře placeného zaměstnance vyšší než odstupné ve výši 3násobku průměrného měsíčního výdělku hůře placeného zaměstnance.

Když to vezmeme v úvahu, z jakých důvodů může okamžitě zrušit pracovní poměr zaměstnavatel?

Prvním ze dvou důvodů, pro které může zaměstnavatel se zaměstnancem zrušit okamžitě pracovní poměr, spočívá především v pravomocném odsouzení zaměstnance pro úmyslný trestný čin, což znamená, že musí jít o takový důsledek úmyslného trestného činu, který zaměstnance podle (pravomocného) rozhodnutí vyřazuje na dobu více Kdo může za zaměstnavatele podepsat výpověď? Šéf musí výpověď přijmout, ať se mu to líbí, nebo ne. Když ji nechce podepsat, zajděte na poštu a pošlete výpověď do práce doporučeně s dodejkou. Budete mít v ruce nezvratitelný důkaz, že jste ji skutečně odeslali. Pozor však na to, že výpovědní doba se počítá až ode dne doručení.

Kdo má nárok na odstupné?

O odstupném ze zaměstnání hovoří § 67 zákoníku práce č. 262/2006 Sb. Jasně pak odkazuje, že na něj mají nárok ti zaměstnanci, kteří dostali od zaměstnavatele výpověď z důvodu nadbytečnosti anebo protože se zaměstnavatel ruší nebo přemisťuje. Na co mám nárok ve výpovědní lhůtě? Zaměstnanci ve výpovědní době náleží pracovní volno za účelem hledání nového místa. Volno je poskytováno po dobu stanovené výpovědní lhůty v rozsahu půldne v týdnu. Nárok na neplacené volno má dle zákoníku práce zaměstnanec, jehož pracovní poměr byl sjednaný na dobu určitou či neurčitou.

Kdo může ukončit pracovní poměr?

Ve zkušební době může smlouvu vypovědět zaměstnanec i zaměstnavatel, a to bez udání důvodu. Není zde ani žádná výpovědní lhůta, kterou by zaměstnanec musel dodržet a nevzniká mu ani nárok na odstupné. Výpověď musí být zaměstnanci anebo zaměstnavateli doručena do konce zkušební doby. Pracovní poměr jejím doručení končí.

By Guido Mckimmy

Co je to divergentní? :: Kdy může zaměstnavatel dát výpověď?
Užitečné odkazy