Domovská stránka > J > Jaké Rozlišujeme Topologie Sítí Lán?

Jaké rozlišujeme topologie sítí Lán?

V síti rozdělujeme základní typy topologií jako jsou (Sběrnicová, kruhová, hvězdicová, stromová a mesh) - Tyto topologie se využívají v LAN.

Přečtěte si více

Co je to topologie siti?

Topologie sítí se zabývá zapojením různých prvků do počítačových sítí a zachycením jejich skutečné (reálné) a logické (virtuální) podoby (datové linky, síťové uzly). Jako taková je součástí teorie grafů a zasahuje tedy i do matematiky. Topologii lze zvažovat jako určitý tvar či strukturu dané sítě. Podle toho, co to je topologie? Topologie (z řeckého topos - místo a logos - studie) je obor matematiky, opírající se o velmi obecný výklad pojmu prostor (topologický prostor). Studuje takové vlastnosti útvarů, které se nemění při oboustranně spojitých transformacích („blízké“ body se transformují opět v „blízké“ body).

Může se také zeptat, jak se dělí sítě podle rozlehlosti?

LAN (local area network) – místní počítačová síť například v domácnosti či jedné budově (např. ethernet), MAN (metropolitan area network) – metropolitní síť propojující větší množství zařízení v městské zástavbě, WAN (wide area network) – rozlehlá síť spojující LAN a MAN sítě (např. A další otázka, jak se dělí sítě podle postavení uzlů? Dělení sítí podle vzájemného vztahu stanic (uzlů): Peer-to-Peer (P2P) - typ sítě, ve které jsou si všechny počítače, resp. uzly, rovny. (anglický termín "peer-to-peer" česky doslova znamená „rovný k rovnému“ nebo „rovný s rovným“).

Co jsou síťové prvky?

Do kategorie síťové prvky spadají veškerá zařízení, která se podílí na tvorbě nejen internetového připojení. Kromě standardních prvků, jako je router, switch nebo ethernetový kabel, zde najdete také třeba síťová úložiště NAS, LTE modemy a řadu dalších zařízení. Pokud jde o to, jaký je rozdíl mezi technologiemi přepojování okruhu a přepojování paketů? Základním charakteristickým rysem přepojování paketů je to, že jednotlivé pakety (bloky) od různých odesilatelů a určené různým příjemcům se přenáší společným přenosovým kanálem, který v jistém smyslu „patří všem" (zatímco při přepojování okruhů je z něj jakoby uměle „vyříznuto" více individuálních podkanálů, a ty jsou

A další otázka, jak dělíme počítačové sítě podle rozlohy?

Počítačová síť - computer network

Počítačové sítě se dělí podle řady kritérií. Například podle velikosti/měřítka na PAN (Personal Area Network), LAN (Local Area Network), CAN (Campus Area Network), MAN (Metropolitan Area Network) či WAN (Wide Area Network).
Jak se nazývá zařízení které v síti s topologií hvězda propojuje jednotlivé kabely? Hvězda (star) - Hub and Spoke

Hvězda je dnes nejpoužívanější topologie pro ethernet. Je zde centrální prvek, který realizuje propojení zařízení, a do něj jsou připojena jednotlivá zařízení. Jako centrální prvek slouží hub nebo switch, ale z jiného pohledu se může jednat i o router.

Může se také zeptat, jak se nazývá zařízení které v síti lán s topologií hvězda propojuje jednotlivé kabely?

Hvězda (STAR)

V sítích s topologií hvězda je každá stanice připojena ke společnému uzlu - aktiv- nímu prvku sítě, kterým je buďto rozbočovač (hub), nebo modernější přepínač (switch). Ten tvoří základní spojovací jednotku celé sítě. Od rozbočovače vede ke každé stanici samostatný kabel.

By Illona Dewoody

Jaký se jmenuje zařízení které u topologie typu hvězda propojuje kabely jednotlivých počítačů a přepíná data tak aby spolu počítače mohly komunikovat? :: Jak se označuje barevná náplň laserové tiskárny?
Užitečné odkazy