Domovská stránka > C > Co Znamená Podání Ruky?

Co znamená podání ruky?

Podání ruky je krátký rituál mezi dvěma lidmi, kteří si vzájemně sevřou ruku. Podání rukou je občas doprovázeno jejich potřesením. Je součástí etikety i běžného každodenního soužití mezi lidmi.

Přečtěte si více

Jak odmitnout podání ruky?

Dáma by měla polibek přijmout, ale může i odmítnout. Jednoduše nechá ruku viset podél těla a nenabídne ji k políbení nebo ji může z ruky muže jemně, ale rázně vytáhnout. Jako první zdraví vždy podřízený nadřízeného, mladší osoba osobu starší společensky méně významná osoba osobu významnější, muž ženu. Jaká ruka se podava? Při podání ruky se díváme protistraně do očí, tváříme se přívětivě a podáváme ruku pravou ve svislé poloze, až když jsme v dostatečné vzájemné blízkosti (ideální vzdálenost 60-70 cm). Ruka musí být čistá a nezpocená, pokud je tomu jinak, musíme se omluvit, že bohužel ke stavu své dlaně nemůžeme ruku nabídnout.

Co znamená pevny stisk ruky?

„Pevný stisk naznačuje důvěryhodnost a dominanci,“ tvrdí odborník na nonverbální komunikaci. Dle něj je však třeba dát si pozor na stisk příliš pevný – takový, kdy má druhý pocit, že mu jeho ruku záhy rozdrtíte na prach. Co prozradi stisk ruky? Stisk ruky může být velmi různý, od mdlého přitisknutí až po ocelový stisk. Přitom o člověku prozrazuje řadu věcí. Slabý stisk je ukazatelem chabého zdraví i chatrného psychického stavu, často doprovází obezitu a odborníci ho považují za příznak zvýšeného rizika úmrtí.

Jak se pozná charakter při podávání ruky?

Z jednoho podání ruky většinou nepoznáme, jaký druhý člověk je. Spíše se dozvíme o jeho momentálním rozpoložení. Mezi pevností stisku a silou osobnosti nemusí být vždy přímá úměra. Silná osobnost svému protějšku kosti nedrtí, stisk mu přizpůsobí. A další otázka, jak potřást rukou? Při podání ruky se dívejte druhému do očí, usmívejte se a řekněte např.: „Je velmi milé se s vámi setkat, paní Nová“. Stisk by měl trvat cca 2-5 sekund. Dávejte pozor i na to, co v daný moment dělá Vaše levá ruka. V ideálním případě by měla být uvolněná, ne zaťatá a v žádném případě schovaná v kapse.

Co se říká v kostele při podání ruky?

Od liturgické reformy provedené po druhém vatikánském koncilu spočívá pozdravení pokoje zpravidla v podání ruky těm, kdo stojí nejblíže, se slovy „pokoj s tebou“ nebo „pokoj tobě“, případně „pokoj Vám“; celebrant však při pozdravení pokoje neopouští kněžiště. Proč se skauti zdraví levou rukou? Skautské podání ruky

Podává se levá ruka a malíčky zaklesnou do sebe. Oddělené tři prsty mají podobný význam jako u pozdravu. Zaklesnutý malíček symbolizuje pevnost přátelství. Podává se levá, protože je blíže k srdci.

Kdo prvni podává ruku?

Jako první zdraví podřízený nadřízeného, společensky méně významná osoba osobu významnější, mladší osoba osobu starší, muž ženu. Při setkání dvou osob na stejné společenské úrovni, stejně starých a stejného pohlaví, zdraví první vždy ten „pohotovější“.

By Holder Jurcik

Kdy se podava levá ruka? :: Proč používat CRM?
Užitečné odkazy