Domovská stránka > J > Jak Vzniklo Podání Ruky?

Jak vzniklo podání ruky?

Historie. První artefakty zobrazující podání ruky pocházejí z 5. století před n. l., ale lze se domnívat, že podání ruky pochází již z pravěku. Podle různých zdrojů je podání ruky gestem míru, které mělo oběma účastníkům ukázat, že jejich protějšek nemá v ruce zbraň.

Přečtěte si více

Podle toho, jakou rukou se podava ruka?

Při podání ruky se díváme protistraně do očí, tváříme se přívětivě a podáváme ruku pravou ve svislé poloze, až když jsme v dostatečné vzájemné blízkosti (ideální vzdálenost 60-70 cm). Ruka musí být čistá a nezpocená, pokud je tomu jinak, musíme se omluvit, že bohužel ke stavu své dlaně nemůžeme ruku nabídnout. Jak se nazyvaji prsty na noze? Pro krajní prsty na nohou (prstce) se používá také označení palec a malíček, střední tři prsty se obvykle nepojmenovávají. Někteří obratlovci mají na končetině více či méně prstů než pět.

Můžete se také zeptat, kdy se podava levá ruka?

Je obecně známo a přijímáno, že při vítání nebo loučení nabízí pravou ruku k pozdravu osoba společensky významnější, člověk dospělý nebo jen starší. Podání ruky levé je považováno za projev nevychovanosti, společenského odstupu, vzdoru nebo dokonce nepřátelství. Jak spravne podavat ruku? Při podání ruky se díváme protistraně do očí, tváříme se přívětivě a podáváme ruku pravou ve svislé poloze, až když jsme v dostatečné vzájemné blízkosti (ideální vzdálenost 60-70 cm). Ruka musí být čistá a nezpocená, pokud je tomu jinak, musíme se omluvit, že bohužel ke stavu své dlaně nemůžeme ruku nabídnout.

Když to vezmeme v úvahu, kdo podává ruku jako první?

Při pozdravu si obvykle podáváme i ruku. Z hlediska etikety je situace trochu složitější při setkání osob opačného pohlaví. Pravidla totiž říkají, že zatímco muž jako první zdraví, žena jako první ruku podává. „Muž jenom pozdraví a čeká, zda mu žena podá ruku. Co znamená pevny stisk ruky? Pevný stisk je rozhodně žádoucí, zejména ve firemním prostředí. „Pevný stisk naznačuje důvěryhodnost a dominanci,“ tvrdí odborník na nonverbální komunikaci. Dle něj je však třeba dát si pozor na stisk příliš pevný – takový, kdy má druhý pocit, že mu jeho ruku záhy rozdrtíte na prach.

Proč se skauti zdraví levou rukou?

Skautské podání ruky

Podává se levá ruka a malíčky zaklesnou do sebe. Oddělené tři prsty mají podobný význam jako u pozdravu. Zaklesnutý malíček symbolizuje pevnost přátelství. Podává se levá, protože je blíže k srdci.
Co znamená podání ruky? Je to výraz přátelství a projev důvěry, jistá pocta, kterou společensky významnější osoba prokazuje podáním ruky osobě společensky méně významné. Historie podání ruky Proč si lidé v Evropě, Americe a mnoha dalších částech světa podávají při setkání ruce?

Jak Roztahnout prsty na nohou?

Roztažení a stažení prstů: jinak též abdukce a addukce

Pasivně: Zkuste si oběma rukama roztáhnout prsty u nohy podobně, jako když rozevíráte vějíř, a dvě až tři sekundy se pokuste tuto pozici udržet. Pak si rukama stlačte prsty k sobě, jako když vějíř zavíráte, a opět se pokuste tuto pozici udržet dvě až tři sekundy.

By Amye

Co znamenají prsty na nohou? :: Kdo zdraví dřív muž nebo žena?
Užitečné odkazy