Domovská stránka > C > Co Znamená Výraz Asap?

Co znamená výraz ASAP?

Jedná se o akronym (zkratku) anglického termínu AS SOON AS POSSIBLE. V českém jazyce lze přeložit jako "co nejdříve".

Přečtěte si více

Co znamená zkratka ASF?

Advanced Systems Format) je označení dnes již zastaralého audio a video formátu s uzavřeným kódem, který byl určen zejména pro streamování médií od společnosti Microsoft. V současnosti se formát ASF už prakticky nepoužívá a byl nahrazen výhodnějšími formáty, jako je například formát WMA (Windows Media Audio). Můžete se také zeptat, co znamená zkratka kw? Informace o zkratce 'kW'

1000 W. Jednotka výkonu.

Jak vznikají zkratky?

Vznik zkratek je často způsoben úsporností výrazu. V praxi se však objevují i zkratky, které zcela odporují slovotvorným, fonologickým i gramatickým zvyklostem jazyka, a jsou tak neadaptabilní. Co znamená zkratka Boa? Boa nebo BOA může být: dámský oděvní doplněk – kožešinová šála.

Co je to zkratka k?

Zkratka pro Československou korunu za druhé republiky. V radiokomunikaci je K jedním z prefixů volacích znaků vyhrazených pro USA. Používá se též k vyjádření souhlasu, k = ok → vzniklo z anglického ok. V informatice a online hrách se používá jako označení řádu tisíců, tedy 1k = 1000. Pokud jde o to, co je to bruh? Bro (bruh) – slangové označení pro bratra (brášku), které se používá ve významu „kámo“ nebo „kamaráde“.

Co znamená na Snapchatu S?

Když ti tedy někdo pošle na Snapchatu písmeno S, znamená to, že chce, aby sis s ním nepřestal chatovat. Stejný význam má taky slovo „streak”, zkratka „strx” nebo obrázek s nakresleným S. Obecně se považuje za vhodné na takovou zprávu odpovědět ještě ten samý den, kdy ji dostaneš - i kdybys měl zase poslat jenom S. Lidé se také ptají, jak skloňovat zkratky? ISBN: 978-80-200-2327-8. Názvy v podobě iniciálových zkratek zůstávají nesklonné: politika ODS, jednání s NATO, zpráva ČTK, zpráva UNESCO, vystoupení FOK, doporučení SÚKL apod. Někdy se může stát z iniciálové zkratky zkratkové slovo, které lze skloňovat.

Lidé se také ptají, jak vzniklo slovo řempo?

Čedok (= Československá dopravní kancelář), Drutěva (= Družstvo tělesně vadných), Řempo (= Řemeslnické potřeby), Technomat (složeno ze slov „technický“ a „materiál“), Semafor (vytvořeno ze spojení „sedm malých forem“).

By Titos

Jak vzniklo slovo Kovral? :: Co je to APKPure?
Užitečné odkazy