Domů : Podmínky softwaru : Definice parametru

Parametr

V počítačovém programování je parametr nebo „argument“ hodnota předaná do a funkce. Většina moderních programovacích jazyků umožňuje funkcím mít více parametrů. Zatímco syntax deklarace funkce se mezi programovacími jazyky liší, typická funkce se dvěma parametry může vypadat asi takto:

funkční graf XY (x, y)
{
...
}

Když je tato funkce volána v rámci a program, Dva proměnné by měl být předán do funkce. Může to vypadat nějak takto:

$ vodorovně = 22;
$ vertical = 40;
graphXY ($ horizontální, $ vertikální);

V tomto příkladu jsou hodnoty 22 a 40 (uloženy v proměnných $ vodorovně a $ vertikální ) jsou "vstupní parametry" předané do graphXY () funkce.

Když funkce má vstup parametry, výstup funkce je často ovlivněna hodnotami, které jsou předány do funkce. Proto lze jednu funkci v rámci programu volat vícekrát a pokaždé vytvořit jiný výstup.

TechLib - počítačový slovník Tech Lib

Tato stránka obsahuje technickou definici parametru. Vysvětluje ve výpočetní terminologii, co Parameter znamená, a je jedním z mnoha softwarových termínů ve slovníku TechLib.

Všechny definice na webu TechLib jsou napsány tak, aby byly technicky přesné, ale také snadno srozumitelné. Pokud shledáte tuto definici parametru užitečnou, můžete ji odkázat pomocí výše citovaných odkazů.