Domů : Technické termíny : Definice výstupu

Výstup

Data generovaná počítačem se označují jako výstup. To zahrnuje data vytvořená na softwarové úrovni, jako je výsledek výpočtu, nebo na fyzické úrovni, jako je tištěný dokument. Základním příkladem softwarového výstupu je program kalkulačky, který produkuje výsledek matematické operace. Složitějším příkladem jsou výsledky produkované vyhledávačem, který ve svém indexu webových stránek porovnává klíčová slova s ​​miliony stránek.

Zařízení, která produkují fyzický výstup z počítače, se kreativně nazývají výstupní zařízení. Nejčastěji používaným výstupním zařízením je počítač monitorovat, který zobrazuje data na obrazovce. Zařízení, jako je tiskárna a reproduktory počítače, jsou některá další běžná výstupní zařízení.

Opak výstupu je vstup, což jsou data zadaná do počítače. Vstupní a výstupní zařízení se souhrnně označují jako Vstup / výstup zařízení.

TechLib - počítačový slovník Tech Lib

Tato stránka obsahuje technickou definici výstupu. Vysvětluje ve výpočetní terminologii, co znamená výstup, a je jedním z mnoha technických termínů ve slovníku TechLib.

Všechny definice na webu TechLib jsou napsány tak, aby byly technicky přesné, ale také snadno srozumitelné. Pokud shledáte tuto definici výstupu užitečnou, můžete ji odkázat pomocí výše uvedených citačních odkazů.