Domovská stránka > J > Jak Upravit Mezery Mezi Slovy Ve Wordu?

Jak upravit mezery mezi slovy ve Wordu?

Změna velikosti mezer mezi znaky

  1. Vyberte text, který chcete změnit.
  2. Na kartě Domů klikněte na ikonu pro otevření dialogového okna Písmo a pak klikněte na kartu Upřesnit.
  3. V poli Mezery klikněte na možnost Rozšířené nebo Zúžené a pak zadejte požadované místo v poli O kolik.

Přečtěte si více

Jak se dělá nedělitelná mezera?

Vložení do textu

Nezlomitelnou mezeru s přizpůsobivou velikostí lze do textu vložit často několika způsoby, např. kombinací kláves: V operačním systému. Microsoft Windows – přidržením Alt a současně sekvencí 0 1 6 0 na numerické klávesnici (Alt a číslo 0160 dle použité kódové stránky).
Jak oddelit odstavec? Odstavec vždy začíná na novém řádku a může být oddělen buď odsazením nebo větší meziřádkovou mezerou, případně i obojím. V typografické praxi, v knihách a časopisech, se většinou používá odsazení, které šetří místem.

Jak zacinaji odstavce?

Umístění konce odstavce tedy primárně záleží na autorovi práce. Pro vložení konce odstavce se jednoduše používá klávesa "Enter". Konce odstavce jsou však používány i pro nastavení stylů. Každý odstavec tak má svůj styl a je možné pak rozlišit, zda se jedná o běžný text, nebo se jedná např. o nadpis. Co to je odstavec? Odstavec je pojem označující část souvislého textu, která je od zbytku textu oddělena graficky. Odstavec se skládá z jedné nebo více vět, které tvoří uzavřený logický celek. Obvykle se používá bez nadpisu. Důvodem pro používání odstavců je přehlednost a vyšší čitelnost textu.

Také, jak ve wordu udělat řádkování?

Přejděte na Domů >řádkování a mezery mezi odstavci. Vyberte Možnosti řádkovánía potom v části Mezery zvolte požadované možnosti. Pokud chcete změnit mezery před nebo za vybranými odstavci, vyberte šipku vedle před nebo za a zadejte požadovanou velikost mezery. Vyberte Nastavit jako výchozí. Co je to Zarovnání do bloku? Text se nazývá zarovnaný do bloku, když je zarovnaný k oběma okrajům. Můžete zvolit zarovnání celého textu odstavce kromě posledního řádku (Do bloku, doleva nebo Do bloku, doprava) nebo můžete zarovnat text odstavce včetně posledního řádku (Do bloku všechny řádky).

Podle toho, jak vytvořit obsah?

Vytvoření obsahu

  1. Umístěte kurzor na místo, kam chcete přidat obsah.
  2. Přejděte na Reference > Obsah. a zvolte automatický styl.
  3. Pokud v dokumentu změníte obsah, aktualizujte obsah tak, že kliknete pravým tlačítkem na obsah a zvolíte Aktualizovat pole.
Jak udělat ve Wordu kapitálky? Pokud chcete u textu použít kapitálky, vyberte text a potom na kartě Domů ve skupině Písmo klikněte na šipku v pravém dolním rohu. V dialogovém okně Písmo v části Styl zaškrtněte políčko Kapitálky. Pokud chcete změnu případu vrátit zpět, stiskněte kombinaci kláves CTRL+Z.

Jak nastavit číslování stránek?

Na kartě Vložení klikněte na ikonu Číslo stránky a pak klikněte na Číslo stránky. Vyberte umístění a pak vyberte styl zarovnání. Word automaticky očísluje všechny stránky kromě určených titulových stránek. Pokud chcete změnit styl číslování, vyberte Formát a pak zvolte formátování, které chcete použít.

By Naamana

Kde je ve Wordu řádkování? :: Co je to řádkování?
Užitečné odkazy