Domovská stránka > K > Kdo Vymyslel Spřežky?

Kdo vymyslel Spřežky?

Jan Hus patří mezi první jazykovědné puristy. Patrně on sepsal spis o českém pravopise a fonetice De orthographia Bohemica (O českém pravopisu), což je nejstarší pojednání o fonetice některého z živých evropských jazyků. Do Husovy doby čeština používala takzvaný spřežkový pravopis.

Přečtěte si více

Kdo v češtině zavedl diakritický pravopis?

Jeho tvůrcem je pravděpodobně Jan Hus. Svůj návrh diakritického pravopisu, který znamenal podstatné zjednodušení dosavadní ↗ortografie (viz ↗spřežkový pravopis), představil v traktátu Orthographia Bohemica (patrně 1406, popř. 1410, 1411, 1412). Kdo vymyslel y i? O výslovnosti původního tvrdého „y“ nás také poučuje Jan Hus, který v roce 1406 píše, že se pokládá špička jazyka za spodní zuby a jazyk se uprostřed obloukovitě zvedne. Naši předci uplatňovali rozdílnou výslovnost obou „i“ všude ve slově, tzn. i na jeho konci.

Když to vezmeme v úvahu, jak se skloňují oči?

V jednotném čísle není moc co řešit, podstatné jméno je středního rodu (to oko) a skloňujeme ho podle vzoru město (oko bez oka jako město bez města). V množném čísle ale může mít slovo oko dva tvary: oka (pokud mluvíme o oku na polévce, punčoše nebo pytlácké pasti) a oči (pokud mluvíme o části těla, díky které vidíme). Jak skloňovat oči? Pokud označují části lidského/zvířecího těla:

  1. používáme v množném čísla tvary oči, uši (psí oči, králičí uši),
  2. v 7. pádě množného čísla používáme ve slovech oči, uši, ruce, nohy a jejich zdrobnělinách zakončení -ma: s očima, ušima, rukama, ručičkama, nohama (pozor, ale s koleny a rameny).

Jak se ptáme na pády?

pád

Přehled pádů

  1. pád - kdo, co?
  2. pád - (bez) koho, čeho?
  3. pád - (ke) komu, čemu?
  4. pád - (vidím) koho, co?
  5. oslovujeme, voláme.
  6. (o) kom, čem?
  7. (s) kým, čím?
Jak se skloňují zájmena?
číslo jednotnéčíslo množné
1. pádONONI
2. pádNĚJ jeho, něho, ho, jejNICH / jich
3. pádJEMU / němu, muNIM / jim
4. pádHO jeho, něho, jej nějJE / ně
2 další řádky

Jaký je vzor Jiří?

Některé učebnice a příručky pro tato slova uvádějí vzor Jiří, tento vzor se ale zcela shoduje se vzorem jarní, podle kterého skloňujeme přídavná jména. Častěji se tedy setkáte spíše s tím, že se tato podstatná jména mají skloňovat podle vzoru jarní pro přídavná jména mužského životného rodu. V čem kreslit elektro schémata? Pokud potřebujete také kreslit elektrické schéma, podívejte se na program DesignSpark Electrical, který je navíc zdarma. Nejedná se o žádný triviální software, ale o docela dobrý E-CAD, který byl upraven pro potřeby známé firmy RS Components za účelem zpracování dokumentace menších elektro projektů.

Co je elektrické schéma?

Schéma zapojení (též elektrické schéma) je grafické znázornění elektrického obvodu pomocí symbolických značek. Na rozdíl od blokového schématu znázorňuje jednotlivé součástky a jejich propojení.

By Laidlaw

Jak napsat přehlasované u na Mac? :: Jak se píše o se stříškou?
Užitečné odkazy