Domovská stránka > J > Jak Porovnat Obsah Souborů?

Jak porovnat obsah souborů?

Porovnání začněte v programu příkazem »Soubor | Otevřít«. V rozevíracích polích »Vlevo« a »Vpravo« nyní přímo nebo přilehlými tlačítky »Procházet…« určete složky nebo soubory, které chcete porovnat. V poli »Filtr« můžete výběr souborů ve složkách ještě dále omezit.

Přečtěte si více

Také, jak porovnat dva textové soubory?

TextDoc Compare Utility 2.0

TextDoc Compare Utility je nástroj, který vám umožní porovnat dva textové soubory (. txt) nebo Word dokumenty (. doc) a zobrazit rozdíly mezi nimi, a to jak grafickým způsobem, tak prostřednictvím podrobného reportu.
Jak porovnat dva excelové soubory? Porovnání dvou verzí sešitu pomocí funkce Porovnání tabulek

  1. Otevřete Porovnání tabulek.
  2. V levém dolním podokně vyberte požadované možnosti pro porovnán sešitů, jako třeba vzorce, formátování buněk nebo makra.
  3. Na kartě Domů vyberte Porovnat soubory.
  4. V dialogovém okně Porovnat soubory na řádku Porovnat přejděte.

Lidé se také ptají, jak porovnat 2 excely?

Jak porovnat sešity přímo z Excelu? Pokud máte doplněk aktivován, v pásu karet se nabídne nová karta INQUIRE. Nyní stačí mít otevřené dva podobné sešity a na kartě Inquire aktivovat příkaz Compare Files. Poté určíte, které se dva sešity se mají vůči sobě porovnávat a spustíte sestavu. Jak na funkce v Excelu? Funkce listu jsou seřazené do kategorií podle funkčnosti. Pokud chcete projít funkce v kategorii, klikněte na ni. Nebo stiskněte Ctrl+F pro vyhledání funkce po zadání prvních pár písmen nebo popisného slova.

Podle toho, jak udělat rozdíl v excelu?

Poznámka: V aplikaci Excel neexistuje žádná funkce ODEČÍST. Použijte funkci SUMA a čísla, která chcete odečíst, převeďte na záporné hodnoty. Funkce SUMA(100;-32;15;-6) například vrátí výsledek 77. Jak najít duplicity v Excelu? Nalezení a nahrazení duplikátů

  1. Vyberte buňky, ve kterých chcete zkontrolovat výskyt duplikátů.
  2. Klikněte na Domů > Podmíněné formátování > Pravidla zvýraznění buněk > Duplicitní hodnoty.
  3. V poli vedle hodnoty na vyberte formátování, které chcete u duplicitních hodnot použít, a klikněte na OK.

Může se také zeptat, jak porovnat data ve dvou sloupcích a najít duplicity v excelu?

Pokud chcete v Excelu najít duplicity vzorcem, použijete funkci COUNTIF. Do prvního volného sloupce za porovnávaná data napíšete „=“, a poté vepíšete název funkce, tedy COUNTIF. Stisknete buď tabelátor (klávesa TAB), nebo ručně vypíšete začátek závorky, a uvidíte, že vám Excel napovídá – tučně zvýraznil slovo „oblast“. A další otázka, jak nainstalovat spreadsheet compare? Porovnání dvou excelových sešitů Klikněte na Home (Domů) > Compare Files (Porovnat soubory). Zobrazí se dialogové okno Compare Files (Porovnat soubory). Klikněte na modrou ikonu složky u pole Compare (Porovnat) a vyhledejte umístění dřívější verze sešitu.

Jak se dělá mocnina v Excelu?

Pro mocniny můžeme v Excelu využít vzorec, do kterého umístíme zvláštní symbol pro mocnění. Jedná se o symbol ^ (stříška), napíšeme ji kombinací kláves levý ALT + 94 na numerické klávesnici nebo na anglické klávesnici SHIFT + 6. Druhá možnost je použití funkce POWER, která umocní čísla na zadaný exponent.

By Gadmann

Jak zobrazit 2 dokumenty vedle sebe? :: Jak najít duplicity v Excelu?
Užitečné odkazy