Domovská stránka > J > Jak Nastavit Číslování Stránek Word?

Jak nastavit číslování stránek Word?

Na kartě Vložení klikněte na ikonu Číslo stránky a pak klikněte na Číslo stránky. Vyberte umístění a pak vyberte styl zarovnání. Word automaticky očísluje všechny stránky kromě určených titulových stránek. Pokud chcete změnit styl číslování, vyberte Formát a pak zvolte formátování, které chcete použít.

Přečtěte si více

Jak začít číslovat ve Wordu od Určitě stránky?

Zahájení číslování stránek dál v dokumentu

 1. Na kartě Vložení klikněte na Záhlaví > Upravit záhlaví (nebo Zápatí > Upravit zápatí).
 2. Zvolte možnost Jiné na první stránce.
 3. V oblasti záhlaví nebo zápatí byste měli na první stránce vidět popisek Záhlaví první stránky.
Jak vložit číslování stránek? Nastavit číslování stránek lze v záložce „Vložení“ → „Číslo stránky“ → „Dolní okraj stránky“ → „Č. ve formátu prostého textu 2“ (viz následující obrázek). Aby bylo možné začít s viditelným číslováním např. od páté stránky, je potřeba za konec textu čtvrté stránky vložit „Konec oddílu na další stránce“.

Jak změnit řádkování?

Přejděte na Domů >řádkování a mezery mezi odstavci. Vyberte Možnosti řádkovánía potom v části Mezery zvolte požadované možnosti. Pokud chcete změnit mezery před nebo za vybranými odstavci, vyberte šipku vedle před nebo za a zadejte požadovanou velikost mezery. Vyberte Nastavit jako výchozí. Podle toho, jak nastavit číslování kapitol ve wordu? Vyberte nadpis první kapitoly dokumentu. Na kartě Domů ve skupině Odstavec klikněte na šipku u tlačítka Víceúrovňový seznam. Klikněte na definici seznamu číslování kapitol (tu, která obsahuje text Nadpis 1 nebo Kapitola 1).

Jak ukončit číslování stránek ve Wordu?

Odebrání čísel stránek

 1. Přejděte na Vložení > Číslo stránky a zvolte možnost Odebrat čísla stránek.
 2. Pokud není tlačítko Odebrat čísla stránek dostupné nebo pokud se některá čísla stránek stále zobrazují, dvakrát klikněte do záhlaví nebo zápatí, vyberte číslo stránky a stiskněte klávesu Delete.
Jak se nastavuje počet stránek v zápatí? Přidání čísel stránek do záhlaví nebo zápatí ve Wordu
 1. Klikněte nebo klepněte na záhlaví nebo zápatí, kam chcete přidat čísla stránek.
 2. Přejděte na Vložení > Číslo stránky.
 3. Zvolte možnost Aktuální umístění.
 4. Vyberte si styl.

Podle toho, jak vytvořit víceúrovňový seznam?

Definování nového stylu seznamu

 1. Vyberte text nebo číslovaný seznam, který chcete změnit.
 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Odstavec na šipku vedle položky Víceúrovňový seznam.
 3. Zadejte název svého nového stylu seznamu.
 4. Zvolte číslo, kterým má seznam začít.
 5. Zvolte úroveň v seznamu, pro který chcete použít formátování.
Podle toho, jak začít číslování od druhé stránky? Pokud chceme číslovat např. od čtvrté stránky, jdeme na třetí stránku, a pak na Rozložení / Konce / Konce oddílu / Další stránka. Tím vznikl druhý oddíl.

Jak číslovat stránky v seminární práci?

Nastavit číslování stránek lze v záložce „Vložení“ → „Číslo stránky“ → „Dolní okraj stránky“ → „Č. ve formátu prostého textu 2“ (viz následující obrázek). Aby bylo možné začít s viditelným číslováním např. od páté stránky, je potřeba za konec textu čtvrté stránky vložit „Konec oddílu na další stránce“.

By Cameron

Jak udělat výstřižek obrazovky Windows? :: Jak Nečíslovat poslední stránky?
Užitečné odkazy