Domovská stránka > J > Jak Vložit Číslování Stránek?

Jak vložit číslování stránek?

Nastavit číslování stránek lze v záložce „Vložení“ → „Číslo stránky“ → „Dolní okraj stránky“ → „Č. ve formátu prostého textu 2“ (viz následující obrázek). Aby bylo možné začít s viditelným číslováním např. od páté stránky, je potřeba za konec textu čtvrté stránky vložit „Konec oddílu na další stránce“.

Přečtěte si více

Jak číslovat stránky ve Wordu od Určitě stránky?

Aby bylo možné mít číslování např. od čtvrté stránky, je potřeba za konec textu třetí stránky (např. obsah dokumentu) vložit "konec oddílu na další stránce". Konec lze vložit z karty "Rozložení stránky" přes zvýrazněné tlačítko na dalším obrázku. Může se také zeptat, jak číslovat stránky ve wordu od 2 strany? Postup – Číslování od určité strany

 1. Přejděte na konec strany č.
 2. Nyní klikněte 2x na záhlaví na straně č.
 3. Vložte číslování stránky pomocí pásu karet “Návrh – Číslo stránky – Horní okraj stránky”.
 4. Nyní číslo stránky odpovídá fyzicky číslům stránky.
 5. Číslování stránky pak nastavte “Začít od: 1.”
 6. Hotovo.

Lidé se také ptají, jak začít číslovat od určitě stránky?

Zahájení číslování stránek dál v dokumentu

 1. Na kartě Vložení klikněte na Záhlaví > Upravit záhlaví (nebo Zápatí > Upravit zápatí).
 2. Zvolte možnost Jiné na první stránce.
 3. V oblasti záhlaví nebo zápatí byste měli na první stránce vidět popisek Záhlaví první stránky.
Jak ukončit číslování stránek ve Wordu? Odebrání čísel stránek
 1. Přejděte na Vložení > Číslo stránky a zvolte možnost Odebrat čísla stránek.
 2. Pokud není tlačítko Odebrat čísla stránek dostupné nebo pokud se některá čísla stránek stále zobrazují, dvakrát klikněte do záhlaví nebo zápatí, vyberte číslo stránky a stiskněte klávesu Delete.

Jak se číslují stránky v openoffice?

K tomu, abyste mohli vložit číslo stránky, zapněte zápatí z nabídky Vložit | Zápatí | Výchozí. Všimněte si, že uvnitř bliká kurzor. Pak vložte číslo z nabídky Vložit | Pole | Číslo stránky. Je vidět, že se opravdu stránky se stylem Výchozí očíslovaly od jedničky. Podle toho, jak vložit čísla stránek v libreoffice? Kliknutím umístěte do záhlaví textový kurzor (svislá čárka). Ocitne se na začátku řádku v záhlaví. Poté z hlavní nabídky Vložit a podnabídky Pole vyberte položku Číslo stránky. V záhlaví se objeví číslo aktuální stránky na šedém pozadí.

Jak číslovat bakalářskou práci?

První strany závěrečné práce, které tvoří název práce, poděkování vedoucímu práce atd. se nečíslují. Čísluje se až strana, na které je úvod. Pokud je úvod na straně 8, potom strany 1 – 7 budou bez číslování a stránka, na které začíná úvod, začne číslování závěrečné práce od čísla 8. Jak číslovat stránky ve Wordu bez první strany? Pokud chceme číslovat např. od čtvrté stránky, jdeme na třetí stránku, a pak na Rozložení / Konce / Konce oddílu / Další stránka. Tím vznikl druhý oddíl.

Jak nastavit víceúrovňové číslování Word?

Na kartě Domů ve skupině Odstavec vyberte Víceúrovňový seznam. V části Knihovna seznamů vyberte styl číslování, který chcete použít.

By Aribold

Jak Nečíslovat poslední stránky? :: Jak číslovat stránky ve Wordu bez první strany?
Užitečné odkazy