Domovská stránka > J > Jak Se Dělá Číslování Stránek Ve Wordu?

Jak se dělá číslování stránek ve Wordu?

Na kartě Vložení klikněte na ikonu Číslo stránky a pak klikněte na Číslo stránky. Vyberte umístění a pak vyberte styl zarovnání. Word automaticky očísluje všechny stránky kromě určených titulových stránek. Pokud chcete změnit styl číslování, vyberte Formát a pak zvolte formátování, které chcete použít.

Přečtěte si více

Jak číslovat stránky od druhé strany?

Tip: Pokud chcete, aby druhá stránka začínala číslem 1 místo 2, přejděte na Vložení > Číslo stránky > Formát číslování stránek a pod volbou Číslování stránek nastavte možnost Začít od na 0 místo 1. Jak vložit číslování stránek? Nastavit číslování stránek lze v záložce „Vložení“ → „Číslo stránky“ → „Dolní okraj stránky“ → „Č. ve formátu prostého textu 2“ (viz následující obrázek). Aby bylo možné začít s viditelným číslováním např. od páté stránky, je potřeba za konec textu čtvrté stránky vložit „Konec oddílu na další stránce“.

A další otázka, jak nastavit číslování stránek v libreoffice?

Kliknutím umístěte do záhlaví textový kurzor (svislá čárka). Ocitne se na začátku řádku v záhlaví. Poté z hlavní nabídky Vložit a podnabídky Pole vyberte položku Číslo stránky. V záhlaví se objeví číslo aktuální stránky na šedém pozadí. A další otázka, jak nečíslovat poslední stránky? Dostaňte se do zápatí na kterékoli stránce prvního oddílu a číslo smažte. Pokud potřebujete zvlášť očíslovat ještě přílohy, použijte obdobný postup.

Jak ukončit číslování stránek ve Wordu?

Odebrání čísel stránek

  1. Přejděte na Vložení > Číslo stránky a zvolte možnost Odebrat čísla stránek.
  2. Pokud není tlačítko Odebrat čísla stránek dostupné nebo pokud se některá čísla stránek stále zobrazují, dvakrát klikněte do záhlaví nebo zápatí, vyberte číslo stránky a stiskněte klávesu Delete.
Jak nastavit číslování? Nastavit číslování stránek lze v záložce „Vložení“ → „Číslo stránky“ → „Dolní okraj stránky“ → „Č. ve formátu prostého textu 2“ (viz následující obrázek). Aby bylo možné začít s viditelným číslováním např. od páté stránky, je potřeba za konec textu čtvrté stránky vložit „Konec oddílu na další stránce“.

Jak vytvořit víceúrovňový seznam?

Definování nového stylu seznamu

  1. Vyberte text nebo číslovaný seznam, který chcete změnit.
  2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Odstavec na šipku vedle položky Víceúrovňový seznam.
  3. Zadejte název svého nového stylu seznamu.
  4. Zvolte číslo, kterým má seznam začít.
  5. Zvolte úroveň v seznamu, pro který chcete použít formátování.
Jak číslovat stránky v seminární práci? Nastavit číslování stránek lze v záložce „Vložení“ → „Číslo stránky“ → „Dolní okraj stránky“ → „Č. ve formátu prostého textu 2“ (viz následující obrázek). Aby bylo možné začít s viditelným číslováním např. od páté stránky, je potřeba za konec textu čtvrté stránky vložit „Konec oddílu na další stránce“.

Jak číslovat bakalářskou práci?

První strany závěrečné práce, které tvoří název práce, poděkování vedoucímu práce atd. se nečíslují. Čísluje se až strana, na které je úvod. Pokud je úvod na straně 8, potom strany 1 – 7 budou bez číslování a stránka, na které začíná úvod, začne číslování závěrečné práce od čísla 8.

By Annadiane Darrah

Jak číslovat stránky ve Wordu bez první strany? :: Jak udělat přílohu ve Wordu?
Užitečné odkazy