Domovská stránka > J > Jak Nečíslovat Poslední Stránky?

Jak Nečíslovat poslední stránky?

Dostaňte se do zápatí na kterékoli stránce prvního oddílu a číslo smažte. Pokud potřebujete zvlášť očíslovat ještě přílohy, použijte obdobný postup.

Přečtěte si více

Jak udělat na každé straně jiné zápatí?

Zvolte příkaz Soubor > Vzhled stránky. Přepněte na kartu Rozvržení. V poli Záhlaví a zápatí zaškrtněte okénko různé liché a sudé. Klepněte na OK. Můžete se také zeptat, jak změnit řádkování? Přejděte na Domů >řádkování a mezery mezi odstavci. Vyberte Možnosti řádkovánía potom v části Mezery zvolte požadované možnosti. Pokud chcete změnit mezery před nebo za vybranými odstavci, vyberte šipku vedle před nebo za a zadejte požadovanou velikost mezery. Vyberte Nastavit jako výchozí.

A další otázka, jak číslovat obsah ve wordu?

Na pásu karet vyberte Odkazy. Poblíž levého konce vyberte Vložit obsah. (Nebo vyberte Obsah >Vložit obsah. Vloží se obsah s nadpisy a číslováním stránek v dokumentu. Podle toho, jak se nastavuje počet stránek v zápatí? Přidání čísel stránek do záhlaví nebo zápatí ve Wordu

  1. Klikněte nebo klepněte na záhlaví nebo zápatí, kam chcete přidat čísla stránek.
  2. Přejděte na Vložení > Číslo stránky.
  3. Zvolte možnost Aktuální umístění.
  4. Vyberte si styl.

Jak číslovat diplomku?

Nejprve je nutné očíslovat stránky celého dokumentu.

Pro nastavení číslování na spodním okraji strany volíme možnost: Vložení ⇒ Číslo stránky ⇒ Dolní okraj stránky ⇒ Č. ve formátu prostého textu.
Jak vložit konec oddílu? Vložit konec oddílu

  1. Vyberte, kde má nový oddíl začít.
  2. Přejděte na Rozložení > koncea pak zvolte typ konce oddílu, který chcete. Další stránka Začne nový oddíl na následující stránce. Spojité Začne nový oddíl na stejné stránce. Tento konec oddílu je užitečný hlavně u dokumentů, které mají sloupce.

Jak odstranit konec oddílu?

Pokud jste do dokumentu přidali konce oddílů, můžete jejich začátek a konec zobrazit nejsnadněji tak, že zobrazíte formátovací značky. Přejděte na Domů avyberte Zobrazit všechny netisknutelné znaky. Vyberte konec oddílu a stiskněte Klávesu Delete. Jak vytvořit obsah v open office? Na tuto otázku neexistuje univerzální odpověď, protože proces vytváření obsahu v Open Office se liší v závislosti na konkrétních potřebách uživatele. K některým tipům, jak vytvářet obsah v Open Office, však patří:
- Pro začátek použijte vestavěné šablony: Open Office obsahuje řadu vestavěných šablon, které lze použít pro vytváření různých typů obsahu. Chcete-li získat přístup k šablonám, jednoduše přejděte do nabídky Soubor > Nový > Šablony a vyberte požadovanou šablonu.
- Využijte mnoho funkcí softwaru: Kancelářský balík Open Office je vybaven celou řadou funkcí, které lze využít při vytváření obsahu. Software obsahuje například textový procesor, tabulkový procesor, nástroj pro tvorbu prezentací a další. Nezapomeňte prozkoumat všechny funkce a najít ty, které nejlépe vyhovují vašim potřebám.
- Používejte rozšíření třetích stran: Pokud potřebujete více funkcí, než nabízí výchozí verze Open Office, můžete si nainstalovat rozšíření třetích stran. K dispozici je celá řada rozšíření, od těch, která přidávají nové funkce, až po ta, která vylepšují stávající funkce.

Může se také zeptat, jak číslovat kapitoly v libreoffice?

LibreOffice umí číslovat kapitoly v dokumentu pomocí stylu Nadpis 1. To provedete tak, že vyberete text nadpisu, klepnete na kartu "Domů" a poté na tlačítko "Číslování". Tím se otevře nabídka možností číslování. Pro číslování kapitol vyberte možnost "1, 2, 3".

By Lightman

Jak nastavit číslování stránek Word? :: Jak vložit číslování stránek?
Užitečné odkazy