Domovská stránka > J > Jak Zarovnat Text Do Bloku Html?

Jak zarovnat text do bloku HTML?

Atribut align, možné hodnoty:

 1. left — zarovnání doleva (výchozí hodnota, nemusí se nastavovat)
 2. right — zarovnání doprava.
 3. centert — zarovnání na střed.
 4. justify — zarovnání do bloku.

Přečtěte si více

Jak psát web centrování?

Centrování bloků vůči celé stránce (například centrování celé stránky) se má normálně udělat vlastnost margin. Např. centrování bloku dělá nastavením šířky a margin: 0px auto, přičemž to "auto" říká, že se má zbylý okraj (margin) nastavit automaticky, tedy rovnoměrně půl na půl. Může se také zeptat, jak vytvořit html soubor? 1.Vytvoříme HTML soubor

 1. Otevřeme si nějaký textový editor například poznámkový blok. Můžete také použít nějaký HTML editor.
 2. Vytvoříme nový prázdný soubor.
 3. Soubor uložíme - pokud pracujeme v poznámkovém bloku, je třeba připsat k názvu souboru koncovku . html nebo . htm.

Jak začít s HTML?

Pro psaní HTML stránek nepoužíváme Word a podobné programy, ale stáhneme si programátorský editor jako je např. VisualStudio Code. Editor spustíme, založíme nový HTML soubor a můžeme začít psát naše značky. Ale správný HTML dokument (říkáme, že je validní) má nějakou strukturu. Lidé se také ptají, jak zkopírovat html kód? Základní možnost je samozřejmě vlézt do kódu a hledat. To je pomalé. Rychlejší je kliknout na odkaz pravým tlačítkem > kopírovat zástupce. Pak kliknout do řádku adresy (nebo do texťáku) a vložit.

Pokud jde o to, co je to div?

HTML tag, který obklopuje určitou logickou oblast stránky. Je to tzv. blokový element, tzn. dělá za sebou zalomení řádku. Pokud jde o to, jak psát tagy? Tagy uzavíráme do špičatých závorek <tag> a dělíme je na párové/nepárové. Párové tagy musejí být ukončeny lomítkem a původním tagem, opět ve špičatých závorkách - </tag>. Většina HTML tagů je párových, existují ovšem výjimky, jako například <img> čili značka pro obrázek.

Jak zarovnat obrázek na střed v HTML?

Atribut align se dá nahradit css stylem float (pro hodnoty obtékání right a left) a css stylem vertical-align (pro umístění na řádku). Chcete-li obrázek umístit na střed, přes atribut align to nejde. Obalte obrázek nějakým blokovým prvkem (třeba tagem <div>) a zarovnání na střed zadejte tomuto obalovacímu prvku. Jak Předsadit Radek? Předsazení prvního řádku

 1. Vyberte text, u kterého chcete použít předsazení.
 2. Přejděte na ikonu pro otevření > odstavce a. > odsazení a mezer.
 3. V části Speciální vyberte Předsazení. Hloubku odsazení můžete upravit v poli o.
 4. Vyberte OK.

Jak odsadit Radek?

Odsazení prvního řádku ve výchozím nastavení

 1. Umístěte kurzor kamkoli do odstavce.
 2. Na kartě Domů klikněte pravým tlačítkem myši na styl Normální a zvolte Změnit.
 3. Vyberte Formát apak zvolte Odstavec.
 4. Na kartě Odsazení a mezery v části Odsazenívyberte První řádek.
 5. Klikněte na OK.
 6. Znovu vyberte OK.

By Pebrook

Jak se správně píši adresy? :: Jak v HTML udělat odstavec?
Užitečné odkazy