Domovská stránka > J > Jak Propojit Html S Html?

Jak propojit HTML s HTML?

HTML

Aktualizace programem u autora

 1. Veškeré změny se provedou v jednom (vkládaném) souboru,
 2. program (třeba editor) jej nakopíruje do ostatních stránek,
 3. stránky se vygenerují na disku a na server už se odesílají jen čisté vygenerované HTML stránky.

Přečtěte si více

A další otázka, jak psát web text?

Kurzíva přímým stylem: Normální text a <span>text kurzívou</span>. Je to totéž, jako zastaralý zápis pomocí html tagu <i>: Normální text a <i>text kurzívou</i>. A další otázka, jak na css styl? Základy syntaxe CSS

K tomu můžeme přistoupit třemi způsoby. Prvním způsobem je použití atributu <style> přímo v HTML. Tento způsob ovšem do jisté míry eliminuje výhodu v podobě vyšší přehlednosti a strukturovanosti kódu. Druhou variantou je vložení CSS do hlavičky webu: <style type=“text/css“> Kód stylování </style>.

A další otázka, jak dát odkaz do html?

Pro vytvoření odkazu slouží tag <a> ve spojení s atributem href (Hypertext Reference). Hodnotou atributu href je URL nebo-li adresa souboru na který chceme odkazovat. Jak vložit odkaz do HTML? Odkaz (hyperlink) se vytváří pomocí značky a , která zároveň slouží pro vytvoření záložky.

 1. Klasický odkaz. Odkaz vypadá následovně: <a href="http://www.seznam.cz/">odkaz na Seznam.cz</a>
 2. Záložka. Záložka je typ odkazu, který vede do specifikované části stránky (použivá se v dlouhých stránkách).
 3. Atribut target.

Jak vložit CSS soubor do HTML?

Kaskádový styl připojíte do dokumentu v zásadě třemi způsoby:

 1. přímo k prvku, který chci ostylovat: <p>Tento odstavec je zelený.</p>
 2. zápisem v hlavičce HTML dokumentu pomocí elementu style : <style> p { color: green; } </style>
 3. připojením externího souboru s pravidly CSS (viz dále).
Jak psát CSS do HTML? Značka <style>

Nejrychlejší a nejsnazší je vložit CSS předpisy do HTML značky <style> , která se obvykle přidává před samotný obsah do hlavičky stránky (volitelná značka <head> ). U vícestránkového webu by se ale muselo CSS se značkou <style> kopírovat na všechny podstránky.

Jak psát web CSS prakticky?

Proto dnes existují dva odlišné způsoby, jak v HTML třeba obarvit písmo nebo ztučnit text.

 1. Starší způsob používá přímo HTML tagy. (Například kurzíva se dělá pomocí tagů <i> a </i>: <i>kurzíva</i>).
 2. Novější způsob -- CSS styly -- používá tag <style> a obecný atribut "style", kterému se přiřazuje nějaká definice.
Jak psát web zarovnání textu? Zarovnánítext

hodnotyzarovnání odstavce
enddoprava, pokud se text píše zleva doprava. Doleva, pokud se text píše zleva doprava.
justify-alljako justify, ale do bloku se zarovná i poslední řádek

Jak napsat text HTML?

Formátování pomocí tagu <font>

Tento text je naformátován pomocí HTML tagu font a příslušných atributů.

By Erskine

Jak psát text v HTML? :: Jak se nastavuje switch?
Užitečné odkazy