Domovská stránka > J > Jak Zarovnat Text Pod Sebe?

Jak zarovnat text pod sebe?

Tabulátory umožňují zarovnat text pod sebe podobně jako v tabulce. Standardně jsou tabulátory nastaveny 1,25 cm od sebe, což je vidět na pravítku. Volitelné nastavení provedeme výběrem druhu zarážky (vlevo od vodorovného pravítka) a kliknutím do pravítka, zarážku můžeme vodorovně posunout nebo odstranit strnutím dolů.

Přečtěte si více

Jak vycentrovat text?

Zarovnání textu ve svislém směru

Všechen text v textovém poli můžete zarovnat k hornímu okraji, středu nebo dolnímu okraji textového pole. Kliknutím vyberte vnější hranu textového pole. Klikněte na požadovanou možnost zarovnání.
Můžete se také zeptat, jak zarovnať text do bloku? Zarovnání textu do bloku

  1. Klikněte na libovolné místo odstavce, který chcete zarovnat do bloku.
  2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Odstavec na zarovnat text do bloku .

Podle toho, jak zarovnat text svislé na střed?

Vyberte text, který chcete zasuovat na střed. ve skupině Vzhled stránky a potom klikněte na kartu Rozložení. V poli Svislé zarovnání klikněte na Na střed. V poli Použít na klikněte na Vybraný texta potom klikněte na OK. Jak zarovnat řádky? Vyberte text. V panelu Odstavec nebo v ovládacím panelu klikněte na jedno z tlačítek zarovnání (Zarovnat doleva, Zarovnat na střed, Zarovnat doprava, Do bloku doleva, Do bloku na střed, Do bloku doprava a Do bloku všechny řádky). (Volitelně) klikněte na Zarovnat směrem ke hřbetu nebo Zarovnat směrem od hřbetu.

Také, jak psát pod sebe?

Stačí zmáčknout Alt + Enter. Jak změnit řádkování? Přejděte na Domů >řádkování a mezery mezi odstavci. Vyberte Možnosti řádkovánía potom v části Mezery zvolte požadované možnosti. Pokud chcete změnit mezery před nebo za vybranými odstavci, vyberte šipku vedle před nebo za a zadejte požadovanou velikost mezery. Vyberte Nastavit jako výchozí.

Můžete se také zeptat, jak posunout text ve wordu bez enterů?

Použití tabulátorů může být různorodé - můžete s nimi odsadit např. první řádek odstavce (ne, že by neexistovalo i jiné řešení, jak první řádek odsadit). Nebo můžete zarovnat všechny položky do jedné úrovně. Tabulátor prostě posune text na požadovanou pozici podle horizontálního pravítka ve Wordu. Jak dát text doprostřed v HTML? Text v odstavcích lze zarovnávat pomocí parametru ALIGN nalevo (hodnota LEFT), napravo (hodnota RIGHT), na střed (hodnota CENTER) a na obě strany (hodnota JUSTIFY).

Lidé se také ptají, jak centrovat ve wordu?

Jak svisle vycentrovat text v aplikaci Microsoft Word

Klikněte na malé Page Setup v pravém dolním rohu Page Setup stuhy. Klikněte na rozbalovací nabídku napravo od Vertical alignment a vyberte si Center. Klikněte na rozbalovací nabídku napravo od Apply to a vyberte příslušnou možnost, poté klepněte na OK.

By Amabil

Jak psát web zarovnání na střed? :: Jak posunout text ve Wordu bez Enter?
Užitečné odkazy