Domovská stránka > J > Jak Rozdělení Ip Adresy Na Podsítě?

Jak rozdělení IP adresy na podsítě?

IP adresu rozdělíme na tři části:

  1. Bity, které označují celou naši síť — v adrese jsou zleva a jejich počet označíme S.
  2. Další bity zleva vyhradíme pro označení podsítě — počet bitů pro podsíť označíme P.
  3. Zbývající bity IP adresy, budou označovat konkrétní zařízení v podsíti — počet bitů pro zařízení označíme Z .

Přečtěte si více

Pokud jde o to, jak nastavit výchozí bránu?

Pravým tlačítkem myši klikněte na Připojení k místní síti a vyberte Vlatnosti. O označte Protokol TCP/IP a klikněte na Vlastnosti. Otevře se okno nastavení síťového rozhraní. Zvolte možnost Použít následující adresu IP a vyplňte položky Adresa IP, Maska podsítě a Výchozí Brána. Lidé se také ptají, jak najít ip adresu routeru? Klávesovou zkratkou Win + R vyvoláte aplikaci Spustit, potom do okna Otevřít vypíšete příkaz cmd. Následně do příkazového řádku zadáte pro zobrazení konfigurace příkaz ipconfig/all a uvidíte údaje, mezi nimiž vás bude zajímat řádek Default Gateway (výchozí brána). Tady je totiž vypsána IP adresa vašeho routeru.

Co je to délka předpony podsítě?

Předpona adresy

Používá se v adrese k určení předpony podsítě. Zapisuje se jako přípona /nnn (až 3 dekadické číslice, 0 <= nnn <= 128 ) za tiskovým tvarem. Příkladem může být adresa fe80::982:2a5c/10 , kde prvních 10 bitů tvoří předpona podsítě.
Může se také zeptat, co je broadcast address? Broadcast adresa je adresa, na kterou se posílá komunikace v případě brodcastového vysílání. Jedná se o adresu, která má binárně samé jedničky. Na 3. vrstvě OSI modelu je to IP adresa 255.255.255.255 (občas se tak nepřesně označuje i broadcastová adresa subnetu, tedy poslední adresa v subnetu, viz dále).

Může se také zeptat, co je to broadcast?

Broadcast (oběžník) je v informatice zpráva, kterou v počítačové síti přijmou všechna připojená síťová rozhraní. Pomocí broadcastů se v současných sítích šíří například informace o sdílení v sítích Microsoft (pomocí protokolu SMB) nebo identifikace zařízení (CDP protokol). Co to je adresa? IP adresa je unikátní číslo, které je přiděleno libovolnému zařízení komunikujícímu prostřednictvím internetového protokolu (IP). Svoji IP adresu tak mají nejen počítače, notebooky nebo tiskárny, ale také každý telefon, tablet nebo například nová pračka.

Jak se počítá IP adresa?

První IP (adresa sítě) a poslední IP (broadcast) nemůže být nikdy přiřazena žádnému IP hostu! Když je tedy IP např. 192.168.63.30/28, tak 192.168.63.16 je adresa sítě, první IP host je 192.168.63.17, poslední IP host 192.168.63.30 a broadcast je 192.168.63.31. Co je to maska? Maska (z franc. masque, snad z arab. maskara, šašek) je kulturní předmět, jímž si člověk maskuje či zakrývá obličej nebo jeho část. Maska tak zakrývá totožnost svého nositele a zpravidla předstírá nebo propůjčuje nějakou jinou.

Také, jak zjistit rozsah dhcp?

Na síť> příkazový řádek, zadejte dhcp. Na netsh dhcp> příkazový řádek, zadejte show server.

By Loferski

Jak rychle jezdí prazske metro? :: Jak zjistit masku sitě?
Užitečné odkazy