Domovská stránka > J > Jak Funguje Databáze?

Jak funguje databáze?

Databáze (neboli datová základna, též databanka) je systém souborů s pevnou strukturou záznamů. Tyto soubory jsou mezi sebou navzájem propojeny pomocí klíčů. V širším smyslu jsou součástí databáze i softwarové prostředky, které umožňují manipulaci s uloženými daty a přístup k nim.

Přečtěte si více

Co je Parcialita?

Parciální (lat. partialis) znamená částečný, dílčí; opak: totální, úplný. Co je to Kardinalita? Mohutnost množiny (také kardinalita množiny) je pojmem teorie množin vyjadřující velikost, počet prvků u konečných, ale i nekonečných množin.

Co je to záznam databáze?

Záznam databáze je jeden řádek, který je součástí databázového objektu. Pracuje s relační databází, kam se ukládají přenesená data jako do poměťového prostoru. Informace omezené požadovaným obsahem jsou umístěné v tabulce ve sloupcích. Jak vytvořit databázi SQL? Vytvoření databáze přes SQL Server Management Studio

  1. Klikneme pravým tlačítkem na Database – New Database.
  2. Otevře se nám okno, kde nastavujeme vlastnosti databáze.
  3. Na stránce “Options” nastavíme zejména Collation a recovery model (Full, Bulk-logged nebo Simple).

Jak vytvorit databázi?

Vytvoření databáze od začátku

  1. Otevřete Access (nebo vyberte Soubor > Nový) a vyberte Prázdná desktopová databáze.
  2. Zadejte název souboru a klikněte na Vytvořit. Pokud chcete soubor uložit do určitého umístění, vyberte Procházet.
  3. Tabulka1 se neuloží automaticky, proto ji nezapomeňte uložit, i když jste ji nezměnili.
Jak vytvořit webovou databázi? V zobrazení Backstage jsou na kartě Nové příkazy k vytvoření databáze.
  1. V části Dostupné šablony klikněte na Prázdná webová databáze.
  2. Zkontrolujte navržený název souboru v poli Název souboru a cestu k souboru databáze uvedenou pod ním.

Pokud jde o to, kde se používá sql?

SQL může sloužit jako “společná řeč“, zejména při provozu v sítích, na kterých se používají různé databázové produkty. Jazyk SQL se používá také k vytváření náhledů (dotazů). Náhledy SQL umožňují vytvořit pro různé uživatele různé pohledy na struktury tabulek a na data. A další otázka, proč se naučit sql? Většina firem dnes ukládá svá objemná data do relačních databází, ve kterých s nimi pracuje pomocí jazyka SQL. Jeho předností je především možnost nakládat s daty bezpečně a rychle získat přehledné výstupy.

Také, co je to query?

Co je to Query? Ve světě databází se tak označuje SQL příkaz, kterému se říká dotaz (query).

By Schlicher Lunderville

Jak zjistit jestli má telefon NFC? :: Jak funguje MySQL?
Užitečné odkazy