Domovská stránka > J > Jak Funguje Mysql?

Jak funguje MySQL?

MySQL je systém open Source databází (RDBMS).

Je založený na strukturovaném dotazovacím jazyce (SQL). MySQL běží prakticky na všech platformách včetně Linux, UNIX a Windows. Přestože je MySQL použitelný v celé řadě projektů, je nejčastěji spojován s databázemi a online prezentací.

Přečtěte si více

Jak se připojit k databázi MySQL?

MySQL/MariaDB databáze jsou vzdáleně přístupné přes SSH tunel. Připojení je vedeno přes SSH na webserver a odtud je přesměrováno na příslušný databázový server. Pro SSH spojení použijte údaje pro SFTP, pro připojení do databáze pak stejné údaje, jako ve webové aplikaci. Jak nastavit MySQL? Přihlaste se do Zákaznického centra. Zvolte hosting, na kterém je databáze založená (Služby / Hosting a servery / Virtuální servery). V Detailu serveru klikněte v kategorii Databáze MySQL na tlačítko Nastavení. Klikněte ještě na možnost Změna hesla a zobrazí se Formulář pro zadání hesla nového.

Může se také zeptat, jak funguje sql?

Jazyk SQL (Structured Query Language - strukturovaný dotazovací jazyk) je jakási "strojová" angličtina uzpůsobená pro manipulaci s daty. V praxi to funguje tak, že pošleme databázi příkaz v SQL a databáze nám vrátí jako výsledek požadovaná data. Jak pracovat s databázemi? Pokud chceme s relační databází rozumně pracovat, každý řádek v tabulce by měl být opatřený unikátním identifikátorem. U uživatelů by to mohlo být třeba rodné číslo, mnohem častěji se však používají identifikátory umělé a to tak, že uživatele prostě očíslujeme. K tomu se dostaneme později.

Co to je relační databáze?

Relační databáze je založena na tabulkách, jejichž řádky obvykle chápeme jako záznamy a eventuálně některé sloupce v nich (tzv. cizí klíče) chápeme tak, že uchovávají informace o relacích mezi jednotlivými záznamy v matematickém slova smyslu. Termín relační databáze definoval Edgar Frank Codd v roce 1970. Jak nainstalovat MySQL na Windows? Předpokládáme, že jste si již stáhli instalační program MySQL pro Windows:
1. Spusťte instalační program a po výzvě klikněte na "Ano".
2. Zvolte "Vlastní" instalaci a klikněte na "Další".
3. Zvolte umístění, kam chcete MySQL nainstalovat, a klikněte na "Další".
4. Vyberte komponenty, které chcete nainstalovat, a klikněte na tlačítko "Další".
5. Zadejte heslo uživatele MySQL "root" a klikněte na tlačítko "Další".
6. Klikněte na tlačítko "Instalovat".
7. Po dokončení instalace klikněte na "Finish".

Jak na SQL Server?

V případě MS SQL Server Express se instalace provádí taky instalačním programem, klientské nástroje MS SQL Server Management Studio Express se instalují samostatným instalačním programem, pro běh MS SQL Server Express je nutno nainstalovat Microsoft NET. Frameworks 2.0 nebo vyšší verze. Co je to SQL databáze? Databáze SQL je typ relační databáze, která pro přístup k datům a jejich správu používá strukturovaný dotazovací jazyk (SQL). Databáze SQL se obvykle používají k ukládání dat, která jsou strukturovaná v tabulkové formě, jako jsou informace o zákaznících, produktech a objednávkách.

V čem psát SQL?

Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď. Mezi běžně používaný software pro psaní jazyka SQL však patří Microsoft SQL Server, Oracle Database a MySQL.

By Yvonner Blaile

Jak funguje databáze? :: Jak zrychlit rychlost disku?
Užitečné odkazy