Domovská stránka > J > Jak Funguje Mysql?

Jak funguje MySQL?

MySQL je systém open Source databází (RDBMS).

Je založený na strukturovaném dotazovacím jazyce (SQL). MySQL běží prakticky na všech platformách včetně Linux, UNIX a Windows. Přestože je MySQL použitelný v celé řadě projektů, je nejčastěji spojován s databázemi a online prezentací.

Přečtěte si více

Jak se připojit k databázi MySQL?

MySQL/MariaDB databáze jsou vzdáleně přístupné přes SSH tunel. Připojení je vedeno přes SSH na webserver a odtud je přesměrováno na příslušný databázový server. Pro SSH spojení použijte údaje pro SFTP, pro připojení do databáze pak stejné údaje, jako ve webové aplikaci. Jak nastavit MySQL? Přihlaste se do Zákaznického centra. Zvolte hosting, na kterém je databáze založená (Služby / Hosting a servery / Virtuální servery). V Detailu serveru klikněte v kategorii Databáze MySQL na tlačítko Nastavení. Klikněte ještě na možnost Změna hesla a zobrazí se Formulář pro zadání hesla nového.

Může se také zeptat, jak funguje sql?

Jazyk SQL je strukturovaný dotazovací jazyk, který je uzpůsobený pro manipulaci s daty. Funguje to tak, že pošleme databázi příkaz v SQL a jako výsledek nám databáze vrátí požadovaná data. Je to jakási "strojová" angličtina. Jak pracovat s databázemi? Pokud chceme s relační databází rozumně pracovat, každý řádek v tabulce by měl být opatřený unikátním identifikátorem. U uživatelů by to mohlo být třeba rodné číslo, mnohem častěji se však používají identifikátory umělé a to tak, že uživatele prostě očíslujeme. K tomu se dostaneme později.

Co to je relační databáze?

Relační databáze je založena na tabulkách, jejichž řádky obvykle chápeme jako záznamy a eventuálně některé sloupce v nich (tzv. cizí klíče) chápeme tak, že uchovávají informace o relacích mezi jednotlivými záznamy v matematickém slova smyslu. Termín relační databáze definoval Edgar Frank Codd v roce 1970. Jak nainstalovat MySQL na Windows? Pro Windows si můžete stáhnout instalátor se všemi binárními soubory, který vše nahraje tam, kam má. Stáhnete ho na adrese www.mysql.com nebo na českém mirroru www.mysql.cz. V sekci download vyberte operační systém a typ distribuce, v tomto případě Windows nebo Win 32, distribuce static binary.

Jak na SQL Server?

V případě MS SQL Server Express se instalace provádí taky instalačním programem, klientské nástroje MS SQL Server Management Studio Express se instalují samostatným instalačním programem, pro běh MS SQL Server Express je nutno nainstalovat Microsoft NET. Frameworks 2.0 nebo vyšší verze. Co je to SQL databáze? SQL (vyslovováno anglicky es-kjů-el [ɛs kjuː ɛɫ]IPA) je zkratka (anglicky Structured Query Language) pro standardizovaný strukturovaný dotazovací jazyk, který je používán pro práci s daty v relačních databázích. SQL je nástupcem jazyka SEQUEL (anglicky Structured English Query Language).

V čem psát SQL?

SQL

Používají všechny nejrozšířenější databázové systémy jako např.:

  1. PostgreSQL,
  2. MySQL,
  3. Microsoft SQL Server,
  4. Oracle Database,
  5. SQLite,
  6. IBM DB2,
  7. Microsoft Access,
  8. a další.

By Yvonner Blaile

Jak funguje databáze? :: Jak zrychlit rychlost disku?
Užitečné odkazy