Domovská stránka > C > Co Je To Databáze?

Co je to databáze?

Databáze (neboli datová základna, též databanka) je systém souborů s pevnou strukturou záznamů. Tyto soubory jsou mezi sebou navzájem propojeny pomocí klíčů. V širším smyslu jsou součástí databáze i softwarové prostředky, které umožňují manipulaci s uloženými daty a přístup k nim.

Přečtěte si více

Co je to Rdbms?

RDBMS = Relational DataBase Management System

Je to tedy databázový server, který spravuje databáze, komunikaci s klienty (lokálními nebo vzdálenými), vstupy a výstupy dat a jejich integritu. Příklady: DB/2, Firebird, MS SQL Server, MySQL, Oracle, PostgreSQL, Sybase,
Když to vezmeme v úvahu, jaký je rozdíl mezi systémem řízení báze dat a báze dat? Pojem je úzce spjatý s databází, je potřeba mezi nimi rozlišovat. Zatímco databází se rozumí kolekce dat, systém pro řízení databází zprostředkovává k takové databázi přístup a umožňuje její manipulaci.

Jaké jsou databázové systémy?

Příklady databázových systémů zahrnují Microsoft SQL server, MySQL, Oracle, Informix, SyBase, Microsoft Access a další. Kde se využívá databáze? Databáze (z anglického data base, základna pro data) je propracovaný softwarový systém pro ukládání dat a jejich následné zpracování. Na internetu se databáze používají při programování webových aplikací.

Pokud jde o to, kde se setkáme s databází?

S databázemi se v běžném životě setkáváme velmi často. Uvádíme běžné použití databází velkého rozsahu: rezervační systémy leteckých společností, • databáze státní správy, • informační systémy bank, • nemocniční systémy evidence pacientů, • databáze knihoven. Nejpoužívanějšími databázemi jsou relační databáze. Tak co to je báze dat? Základní funkcí bází dat je záznam a čtení takto nadefinovaných struktur na fyzické úrovni (tj. komunikace s programy systémové úrovně). Dále poskytují možnost provádění vazeb mezi jednotlivými soubory a výběr dílčích datových polí z takto provázaných souborů. Tato úroveň se nazývá logická úroveň.

Také, co je to systém řízení báze dat?

Systém řízení báze dat (zkr. DBMS [en. Database Management System]) je softwarové vybavení, které zajišťuje práci s databází, tzn. tvoří rozhraní mezi aplikačními programy a uloženými daty. Co to je relační databáze? Relační databáze je založena na tabulkách, jejichž řádky obvykle chápeme jako záznamy a eventuálně některé sloupce v nich (tzv. cizí klíče) chápeme tak, že uchovávají informace o relacích mezi jednotlivými záznamy v matematickém slova smyslu. Termín relační databáze definoval Edgar Frank Codd v roce 1970.

Co je databázové schéma?

Schéma konkrétní databáze – informace o metadatech (data o datech, uložena odděleně v katalogu dat), popisuje strukturu dat v databázi - je definováno prostředky použitého datového modelu, se kterým pracuje SŘBD.

By Truitt

Co je to MySQL? :: Jak změnit Jazyk ve Windows 10?
Užitečné odkazy